OI Ljubljana
Eng

Do kakovostnega presejanja za raka dojk, materničnega vratu ter debelega črevesa in danke v Vzhodni Evropi: pravično, izvedljivo, vzdržno in zaupanja vredno

EUTOPIA-EAST (Obzorje 2020)

V večini evropskih držav je rak prvi ali drugi najpogostejši vzrok smrti. Raki dojke, materničnega vratu ter debelega črevesa in danke, ki jih sicer učinkovito preprečujemo in/ali odkrivamo zgodaj v okviru organiziranih presejalnih programov, predstavljajo 20 % smrti zaradi raka. V večini zahodnoevropskih držav so tako organizirani presejalni programi kot velik napredek pri zdravljenju teh rakov od 80-ih let prejšnjega stoletja pomembno zmanjšali umrljivosti zaradi teh rakov. V centralno- in vzhodnoevropskih državah se je manjšanje umrljivosti začelo desetletje kasneje, v nekaterih državah se umrljivost zaradi raka materničnega vratu ter raka debelega črevesa in danke še vedno veča.

Razlog za razlike v umrljivosti so razlike v dostopnosti in učinkovitosti presejalnih programov ter učinkovitega zdravljenja. Čeprav so mnoge vzhodnoevropske države že implementirale vse tri priporočene presejalne programe (za raka dojke, materničnega vratu in debelega črevesja in danke), implementacija pogosto ni optimalna in učinki programa niso zadostni. Ključna ovira v večini držav je, da so programi pogosto neorganizirani (priložnostni, oportunistični), zbiranje podatkov in spremljanje kakovosti izvajanja ter učinkov pa pomanjkljivi. Poleg tega je udeležba v oportunističnih programih pogosto premajhna in ne dosega ranljivih skupin. To lahko premostimo z uvedbo programov, ki bi bili prilagojeni lokalnemu okolju (kulturi, zmogljivostim zdravstvenega sistema in tehnologijam). 

EU-TOPIA-EAST (Obzorje 2020, 2021-2026) gradi na projektu EU-TOPIA (Obzorje 2020, 2015-2020). V okviru projekta EU-TOPIA-EAST bomo implementirali ukrepe za izboljšanje presejalnih programov v treh vzhodnoevropskih državah (Gruzija, Romunija in Črna gora) ter mobilizirali ključne deležnike v drugih državah.  

Cilji

Splošni cilj EU-TOPIA-EAST je implementacija učinkovitih presejalnih programov za rake dojke, materničnega vratu ter debelega črevesa in danke v treh vzorčnih državah s srednje visokim dohodkom v vzhodni Evropi (Gruzija, Romunija in Črna gora) in krepitev kapacitet za implementacijo presejanja v drugih vzhodnoevropskih in sredozemskih državah, da bi zmanjšali breme raka v teh državah in dosegli enakost pri obvladovanju bremena raka.

Cilji projekta so:

  1. Razširitev, posodobitev in izboljšanje inovativnih načrtov, ki so jih v projektu EU-TOPIA začele Gruzija, Črna gora in Romunija, v konkretne akcijske načrte s koraki in časovnicami za njihovo uspešno izvajanje.
  2. Sledenje korakom v načrtu in akcijskih načrtih ter v nekaterih regijah implementacija prepoznanih izvedljivih posegov v obstoječe presejalne programe za raka dojke v Gruziji, raka materničnega vratu v Romuniji ter raka debelega črevesja in danke v Črni gori.
  3. Spremljanje vpliva izvedenih posegov na pomembne kratkoročne kazalnike uspešnosti presejanja, kot sta stopnja udeležbe in stopnja odkrivanja.
  4. Ocena potrebnih virov, zdravstvenih izidov (koristi in škode, kakovost življenja) in stroškovno učinkovitost razširitve ukrepov na nacionalno ravnen ter na druge države s srednje visokim dohodkom v vzhodni Evropi in Sredozemlju z uporabo inovativnih namenskih mikrosimulacijskih modelov.
  5. Širjenje dobrih implementacijskih praks iz sodelujočih držav na druge države s srednje visokim prihodkom v vzhodni Evropi in Sredozemlju z organiziranjem interaktivnih delavnic in okroglih miz z nacionalnimi, regionalnimi in lokalnimi oblikovalci politik in drugimi deležniki.

 

 

© 2019 - Onkološki inštitut Ljubljana
Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava