OI Ljubljana
Eng

Pilotna raziskava o individualizirani celostni rehabilitaciji bolnic z rakom dojke 2019-2022

V3-1906

 

PODATKI O RAZISKOVALNEM PROJEKTU

Raziskavo o celostni rehabilitaciji bolnic z rakom dojk OREH izvajamo na osnovi: 
•   smernic za celostno rehabilitacijo bolnic z rakom dojk
•   klinične poti za celostno rehabilitacijo bolnic z rakom dojk

Kako poteka raziskava OREH? 

•    V raziskavo so vključene ženske med 25. in 65. letom starosti, ki jim je bila postavljena diagnoza raka dojk na Onkološkem inštitutu Ljubljana med decembrom 2019 in junijem 2021. 
•    Ženske so v okviru pilotne raziskave razdeljene na interventno (stalno bivališče bolnice je v območni enoti ZZZS Ljubljana ali Kranj) in kontrolno skupino (stalno bivališče bolnice je v eni od območnih enote ZZZS), ki je namenjena merjenju učinkov raziskave. 
•    Ženske ob obisku pri koordinatorki celostne rehabilitacije izpolnijo triažni vprašalnik za ugotavljanje težav in standardizirani vprašalnik o kakovosti življenja. 
•    Koordinatorka celostne rehabilitacije bo v podporo in pomoč bolnicam. V sodelovanju z lečečim onkologom bo bolnico glede na težave napotila na svetovanje in rehabilitacijo znotraj mreže celostne rehabilitacije, ki jo zdaj vzpostavljamo.
•    Rezultati raziskave bodo zbrani do konca leta 2022, spremljali bomo kakovost življenja bolnic in trajanje bolniške odsotnosti. 

Rezultati raziskave OREH nam bodo v pomoč pri vzpostavitvi celostne rehabilitacije onkoloških bolnikov v celotni Sloveniji. 

Prispevki o raziskavi OREH na strokovnih konferencah:
 

ASCO, 2022:The association of early integrated rehabilitation and moderate or severe fatigue in 600 patients with breast cancer: A comparison between the intervention group and control group in a prospective study
ASCO 2022:The patient's needs before and six months after the initiation of breast cancer treatment: A prospective study in 600 breast cancer patients.

 

 

© 2019 - Onkološki inštitut Ljubljana
Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava