OI Ljubljana
Eng

Pilotna raziskava o individualizirani celostni rehabilitaciji bolnic z rakom dojke 2019-2022

Namen raziskave je izboljšati rehabilitacijo bolnikov z rakom v Sloveniji, ki sedaj ne poteka koordinirano in ne zajema vseh 15 področij, ki jih onkološko zdravljenje povzroči bolnikom. Z našo pilotno raziskavo bomo za bolnice po zdravljenju raka dojk pripravili klinično pot in mrežo izvajalcev v ljubljanski  in gorenjski regiji, ki bo osnova za izvajanje koordinirane celostne rehabilitacije v celi državi. Cilj raziskave je ugotoviti, kakšne težave imajo slovenske bolnice po onkološkem zdravljenju raka dojke in kako uspešno jih zmanjšamo s sedanjim načinom rehabilitacije. V sklopu raziskave bomo pripravili klinično pot in mrežo ozvajalcev za koordinirano celostno rehabilitacijo in preverili, kako učinkovito bo težave bolnic z rakom dojk zmanjšala koordinirana celostna rehabilitacija. Naša delovna hipoteza je, da bodo bolnice, pri katerih bo izvedena koordinirana celostna rehabilitacija, imele bistveno manj težav, boljšo kvalitetno življenja, krajši absentizem in manj pogosto invalidsko upokojevanje v primerjavi s kontrolno skupino bolnic, pri katerih bo rehabilitacija izvedena na tak način kot sedaj. V raziskavo bomo vklučili 600 bolnic z rakom dojke med 25. in 65 letom starosti, ki bodo imele prvo zdravljenje na Onkološkem inštitutu (OI) Ljubljana. V kontrolno skupino bomo od 1.1.2020 do 30.10.2020 vključili 300 bolnic, ki bodo ob diagnozi, 6 mesecev po diagnozi in 12 mesecev po diagnozi obiskale koordinatorja in izpolnile vprašalnika za triažiranje in standardiziran vprašalnik o kakovosti življenja. Onkolog bo tako kot doslej bolnico napotil na nadaljnjo obravnavo k izvajalcu rehabilitacije glede na njegove ugotovitve. V interventno skupino bomo vključili 300 bolnic v obdobju od 1.4.2020 do 1.4.2021, ki bodo imele ob diagnozi stalno prebivališče v zdravstveni regiji Ljubljana in Kranj.  Bolnice v intervencijski skupini bodo ob diagnozi, 6 mesecev po diagnozi in 12 mesecev po diagnozi obiskale koordinatorja in izpolnile vprašalnika za triažiranje in standardiziran vprašalnik o kakovosti življenja še pred pregledom pri onkologu. Onkolog bo glede na z vprašalnikom ugotovljene težave bolnico napotil na nadaljnjo obravnavo k izvajalcu rehabilitacije. Učinkovitost te obravnave bomo ocenili ob naslednjih kontrolah pri koordinatorki in onkologu in jo primerjali u učinkovitostjo obravnave pri kontrolni skupini.

 

 

© 2019 - Onkološki inštitut Ljubljana
Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava