OI Ljubljana
Eng

Ocena potreb, prepoznava kriterijev in izdelava modela organizacije onkološke paliativne oskrbe na nacionalni ravni

PODATKI O RAZISKOVALNEM PROJEKTU 

  • ŠIFRA PROJEKTA: V3 – 2239
  • NASLOV PROJEKTA: Ocena potreb, prepoznava kriterijev in izdelava modela organizacije onkološke paliativne oskrbe na nacionalni ravni 
  • CENOVNI RAZRED: B
  • VODJA PROJEKTA: prof. dr. Vesna Zadnik
  • TRAJANJE: 1.10.2022 – 1.10.2025
  • NOSILNA RAZISKOVALNA ORGANIZACIJA: ONKOLOŠKI INŠTITUT LJUBLJANA
  • SODELUJOČA RAZISKOVALNA ORGANIZACIJA: Nacionalni inštitut za javno zdravje
  • FINANCIRANJE: ARIS - Javna agencija za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost Republike Slovenije (arrs.si) in Ministrstvo za zdravje RS

IZHODIŠČA:

V Sloveniji vsako leto odkrijemo več kot 16.000 novih bolnikov z rakom, umre jih okrog 6.500, povečuje se tudi preživetje onkoloških bolnikov. Sočasno s porastom bremena raka narašča tudi število bolnikov, pri katerih je rak odkrit šele v razsejanem stadiju bolezni; v letu 2018 je bilo takih primerov 2541 (16 % vseh). Po najmodernejših znanstvenih spoznanjih naj bodo bolniki z razsejanim, neozdravljivim rakom že zgodaj po diagnozi vključeni v paliativno oskrbo, ki naj bo integrirana v celoten potek onkološke obravnave, prav tako naj bodo vključene njihove bližnje osebe.

Paliativna oskrba pomeni obvladovanje in lajšanje simptomov na področju telesnega, duševnega, socialnega in psihičnega trpljenja bolnikov ter njihovih bližnjih ter preprečevanje predvidljivih zapletov zaradi bolezni. Dokazano je, da paliativna oskrba izboljšuje kakovost življenja bolnikov in njihovih bližnjih ter lahko podaljša življenje bolnikov, zmanjša število nepotrebnih hospitalizacij in obiskov urgentnih služb in več bolnikov umre v domačem okolju.  Paliativna oskrba se deli na osnovno in specializirano. Osnovno paliativno oskrbo naj bi izvajali vsi zdravstveni delavci z obvladovanjem enostavnejših simptomov pri bolnikih z neozdravljivo boleznijo. Specializirano paliativno oskrbo izvajajo dodatno izobraženi timi, v Sloveniji pa jo izvajamo na sekundarni in terciarni ravni zdravstvenega varstva.

Ocenjeno je, da osnovno paliativno oskrbo potrebuje večina populacije bolnikov z rakom, manjši delež bolnikov in njihovih bližnjih pa specializirano paliativno oskrbo. Kljub temu populacijske ocene potreb niso jasno določene in se med državami in znotraj držav zelo razlikujejo. Letno je na Onkološkem inštitutu v specializirano paliativno oskrbo na terciarni ravni vključenih več kot 400 bolnikov z rakom, od tega je približno polovica hospitaliziranih. Glede na dosedanje raziskave, krčenje programov specializirane paliativne oskrbe v času epidemije covida-19, nedavna poročila o stanju paliativne oskrbe pri nas, odsotnost raziskav med bolnikovimi bližnjimi ter ob upoštevanju letne incidence bolnikov z razsejanim rakom in umrljivostii so infrastrukturne možnosti za izvajanje paliativne oskrbe v Sloveniji nezadostne.

CILJI:

Namen projekta je proučiti potrebe odraslih onkoloških bolnikov in njihovih bližnjih po specializirani paliativni oskrbi, določiti morebitne primanjkljaje v obstoječem modelu specializirane paliativne oskrbe na nacionalni ravni in izdelati z znanstvenimi dokazi podprt, nov model za specializirano onkološko paliativno oskrbo na nacionalni ravni.

Specifični cilji projekta so:

- proučiti potrebe bolnikov z neozdravljivim rakom in njihovih bližnjih, ki zahtevajo specializirano paliativno oskrbo;

- izvesti oceno populacijskih potreb po specializirani onkoloških paliativni oskrbi in izvesti projekcije potreb do leta 2040;

- oceniti morebitne primanjkljaje v trenutnem modelu specializirane onkološke paliativne oskrbe;

- pripraviti z dokazi podprt nov, posodobljen model specializirane onkološke paliativne oskrbe;

- pripraviti podlago za razvoj specializirane paliativne oskrbe pri ostalih bolnikov s kroničnimi neozdravljivimi boleznimi.

VSEBINA:

Najprej bomo izvedli pilotno raziskavo med odraslimi bolniki z neozdravljivim rakom in njihovimi bližnjimi, ki prejemajo specializirano paliativno oskrbo na terciarni ravni na Onkološkem inštitutu Ljubljana. Rezultate pilotne raziskave bomo vključili in povezali z rutinskimi podatki bremena raka, umrljivosti in projekcij umrljivosti in ostalih izbranih rutinskih podatkov, s čimer bomo izračunali populacijske ocene potreb po specializirani paliativni oskrbi na nacionalni ravni. Rutinske podatke bomo zajemali iz več zdravstvenih zbirk, glavna bo populacijski Register raka Republike Slovenije, navezali pa se bomo tudi na podatkovne zbirke Nacionalnega inštituta za javno zdravje in Statističnega urada Republike Slovenije. Na podlagi pridobljenega bomo začrtali nov, posodobljen model specializirane onkološke paliativne oskrbe na nacionalni ravni.

REZULTATI IN PRIČAKOVAN VPLIV:

V projektu bomo proučili potrebe onkoloških bolnikov in njihovih bližnjih po specializirani paliativni oskrbi ter pripravili populacijsko oceno navedenih potreb do leta 2040. Skupne ugotovitve bodo služile za razvoj novega, posodobljenega modela specializirane onkološke paliativne oskrbe na nacionalni ravni. Izdali bomo tudi priporočila, ki bodo služila kot podlaga za razvoj specializirane paliativne oskrbe pri bolnikih z drugimi napredovalimi neozdravljivimi boleznimi.

Pričakujemo, da bodo rezultati našega projekta nudili pomembno podporo pri razvoju in uresničevanju akcijskih načrtov Državnega programa paliativne oskrbe in Državnega programa za obvladovanje raka 2022–2026 v praksi. Načrtujemo, da bodo rezultati našega projekta lahko služili kot podlaga za razvoj specializirane paliativne oskrbe pri drugih bolnikih s kroničnimi neozdravljivimi boleznimi.

POVEZAVA NA SICRIS

 

 

 

© 2019 - Onkološki inštitut Ljubljana
Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava