OI Ljubljana
Eng

Serumski, genetski in epigenetski označevalci tveganja za nastanek, napredovanja in odgovora na zdravljenje bolezni povezanih z izpostavljenostjo azbestu (aplikativni raziskovalni projekt)

Vsebinski opis projekta

Bolezni, povezane z izpostavljenostjo azbestu, še vedno predstavljajo velik problem v Sloveniji in tudi drugod po svetu. Izpostavljenost azbestu je povezana z razvojem azbestoze, boleznimi plevre, kot so plevralni plaki, difuzne zadebelitve plevre in plevralni izliv, ter z več oblikami raka. Ena najhujših in najbolj agresivnih azbestnih bolezni je maligni mezoteliom (MM). Uporaba azbesta je bila v Sloveniji zakonsko prepovedana leta 1996, a zaradi dolge latentne dobe in obremenjenosti okolja z azbestom pričakujemo porast MM verjetno vsaj do leta 2030. Ob diagnozi ima večina bolnikov z MM že napredovano bolezen, zato je povprečno preživetje kratko in znaša kljub multimodalnemu zdravljenju 14 mesecev. Zaradi naraščajoče incidence in slabe prognoze potrebujemo nove pristope za zgodnejše odkrivanje in s tem učinkovitejše zdravljenje bolnikov z MM, še zlasti pri osebah, ki imajo zaradi izpostavljenosti azbestu visoko tveganje za MM.

Cilji naše raziskave so: 

 • raziskati možne serumske (topne in eksosomske), genetske (SNP) in epigenetske (miRNA) označevalce pri osebah poklicno izpostavljenih azbestu in pri bolnikih z MM, da bi odkrili nove potencialne biološke označevalce povezane z razvojem azbestnih bolezni in MM, z napredovanjem bolezni, odgovorom na zdravljenje in preživetjem bolnikov z MM;
 • raziskati vpliv interakcij med različnimi serumskimi, genetskimi, epigenetskimi in okolijskimi dejavniki (izpostavljenost azbestu, kajenje) na tveganje za azbestne bolezni ter na napredovanje bolezni, odgovor na zdravljenje in preživetje bolnikov z MM;
 • izdelati in validirati multivariatne napovedne modele, ki bodo vključevali klinične in biološke označevalce in bodo temelj za algoritme odločanja, uporabne v klinični praksi.

Faze projekta in njihova realizacija

Meseci 1–12

 • zbiranje vzorcev in kliničnih podatkov
 • izolacija DNA in genotipizacija, priprava klinično-farmakogenetskih modelov
 • optimizacija protokolov za analize plazemskih vzorcev
 • statistična analiza podatkov

Meseci 12–24

 • nadaljevanje zbiranja vzorcev in kliničnih podatkov
 • analiza interakcij
 • analize ELISA za mezotelin na eksosomih in v plazmi
 • analize na eksosomih

Meseci 24–36

 • analize miRNA
 • zaključne statistične analize podatkov
 • translacija v klinično prakso

 

Bibliografski kazalci

 

 

© 2019 - Onkološki inštitut Ljubljana
Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava