OI Ljubljana
Eng

Slovenski raziskovalni program za celostno obravnavo raka SLORApro

PODATKI O RAZISKOVALNEM PROGRAMU

Rak je vedno večji globalni izziv za javno zdravje, z znatnimi in neodpravljenimi neenakostmi v incidenci, umrljivosti in preživetju tako znotraj posameznih držav kot med državami. Osnovni namen novega raziskovalnega programa SLORApro je celostno raziskovanje in z dokazi podprto obvladovanje raka v Sloveniji. Hkrati želimo pridobljena znanja in izkušnje prenesti tudi na področje obvladovanja drugih kroničnih nenalezljivih bolezni. SLORApro tako predstavlja nov celovit raziskovalni pristop na področju obvladovanja kroničnih nenalezljivih bolezni v Sloveniji in širše.

Načrtujemo raziskave na vseh ravneh zdravstvenega varstva oz. obvladovanja raka – delovna področja so predlagana ločeno za raziskave na ravni primarne, sekundarne in terciarne preventive. Dodatni delovni področji, ki sta aktualni za vse ravni obvladovanja raka, naslavljata ocenjevanje bremena raka, ki je temelj za vse nadaljnje aktivnosti, ter raziskovanje socialno-ekonomskih neenakosti, ki jih zaznavamo tako v Sloveniji kot globalno.

Specifični cilji raziskovalnega programa SLORApro so:

1. Na podlagi podatkov nacionalnega Registra raka analizirati breme raka v Sloveniji ter kazalnike postaviti v mednarodni kontekst.

2. Identificirati najpomembnejše dejavnike tveganja za nastanek raka v Sloveniji in predlagati z dokazi podprte ukrepe primarne preventive.

3. Spremljati učinke obstoječih nacionalnih presejalnih programov za raka ter z dokazi utemeljevati (ali zavreči) smiselno uvajanje novih.

4. Za posamezno vrsto raka s pomočjo kliničnih registrov razviti kazalnike kakovosti obravnave (pri diagnostiki, zdravljenju, rehabilitaciji in paliativni oskrbi), zagotoviti njihovo spremljanje, analizo in ustrezno interpretacijo, ki je osnova predlogov izboljšav zdravstvenega sistema.

5. Razpoznati in analizirati dejavnike, ki so pomembni za izboljšanje kakovosti življenja onkoloških bolnikov, za zmanjšanje bremena poznih posledic bolezni in zdravljenja ter za izboljšanje preživetja bolnikov z rakom.

6. Raziskati socialno-ekonomsko neenakosti v dejavnikih tveganja za raka, bremenu raka in obravnavi onkoloških bolnikov v Sloveniji ter predlagati možne ukrepe za zmanjšanje teh neenakosti.

7. V slovenski javnozdravstveni prostor razvijati in uvajati nove metode in tehnologije za zbiranje, računalniško obdelavo, analizo in interpretacijo zdravstvenih podatkov.

8. Ugotoviti, katere primere dobrih praks v primarni, sekundarni ali terciarni preventivi raka bi lahko prenesli na obvladovanje drugih nenalezljivih bolezni ali v organizacijo nacionalnega zdravstvenega sistema. 


POVEZAVA NA SICRIS

 

 

 

© 2019 - Onkološki inštitut Ljubljana
Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava