OI Ljubljana
Eng

Celostna analiza zgodnje obravnave bolnikov z urološkimi raki z oceno zamikov pri napotitvi, izvedbi diagnostike in prvega zdravljenja


Vsebinski opis projekta

V retrospektivno raziskavo bomo vključili bolnike in bolnice z rakom ledvic, sečnega mehurja ali prostate, ki jim je bila bolezen ugotovljena leta 2014. Njihove osebne podatke ter osnovne podatke o diagnostiki in prvem zdravljenju bomo pridobili iz Registra raka Republike Slovenije, ki deluje pod okriljem Onkološkega inštituta Ljubljana. Pri izbranih osebnih zdravnikih ter pri specialistih urologih in onkologih bomo zbrali dodatne podatke o obravnavi začetnih simptomov bolezni, odločitvah o napotitvah, izvedeni diagnostiki in začetku zdravljenja. Ključne bodo informacije o trajanju posamezne faze klinične poti, saj bomo v analizi ugotavljali morebitne zamike v zgodnji obravnavi. Vpliv dejavnikov povezanih s sistemom zdravstvenega varstva na končni izid bolezni bo ocenjen v multivariatni analizi celokupnega preživetja. Izpostavljene bodo skupine bolnikov z urološkimi raki, ki bi jim v Sloveniji lahko, z ustreznejšo zgodnjo obravnavo, izboljšali izid njihove bolezni.

NAMEN IN CILJI

Skladno z osnovnim namenom projekta, ki je podati z dokazi podprt pregled nad stanjem na področju zgodnje obravnave bolnikov z najpogostejšimi urološkimi raki v Sloveniji ter na podlagi konkretnih podatkov oceniti kje v procesu napotitve, diagnostike in izvedbe prvega zdravljenja prihaja do strokovno nedopustnih časovnih zamikov ali odklonov v njihovi obravnavi, so specifični cilji projekta:

  • pripraviti podatkovno skladišče, ki vsebuje vse ključne informacije o zgodnji obravnavi slovenskih bolnikov, ki so jim v letu 2014 diagnosticirali raka ledvic, sečnega mehurja ali prostate;
  • ugotoviti na kateri točki v obravnavi bolnikov z urološkimi raki je prihajalo do nedopustnih časovnih zamikov ali odklonov;
  • pripraviti predloge za izboljšanje stanja.


Faze projekta in njihova realizacija

Vsebina in program predlaganega projekta sta skladna s specifičnimi cilji projekta in sta razdeljena v pet svežnjev - delovnih paketov (DP 1-5). Osrednji trije delovni paketi (DP 2, 3, 4) si sledijo časovno zaporedno in izhajajo iz posameznega specifičnega cilja projekta. Delo znotraj teh delovnih paketov je razdeljeno na naloge, ki si sledijo časovno zaporedno. Delo v DP 1 in DP 5 se bo odvijalo ves čas projekta, vzporedno z osrednjimi tremi delovnimi paketi.

  • Bibliografski kazalci

 

 

© 2019 - Onkološki inštitut Ljubljana
Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava