OI Ljubljana
Eng

Električna in magnetna polja

Znanstveno je potrjeno, da električna in magnetna polja (EMP) v človekovem telesu povzročajo nastanek polj in tokov ter, pri dovolj visoki jakosti in v odvisnosti od jakosti in frekvenčnega območja, vrsto učinkov, na primer stimulacijo vzdražnih tkiv (živci, mišice, žleze) in segrevanje notranjosti telesa. Zato ostaja odprto vprašanje, ali lahko izpostavljenosti EMP, ki jih ustvarjajo električni sistemi in naprave (daljnovodi, transformatorske postaje, gospodinjski aparati, mobilni telefoni in bazne postaje, …) predstavljajo povečano tveganje za pojav določenih vrst raka, sprememb v obnašanju, izgube spomina, Parkinsonove in Alzheimerjeve bolezni ter številnih drugih bolezni.

Strah pred EMP, nezaupanje v institucije, predvsem pa slaba informiranost ter zavajanje javnosti s strani nekaterih političnih in deklarativno okoljevarstveno usmerjenih interesnih skupin pa dodatno botrujejo odklonilnim stališčem do umeščanja naprav in sistemov v okolje, ki so vir EMP.

Fakulteta za elektrotehniko, Nacionalni inštitut za javno zdravje, Onkološki inštitut, Inštitut Prospex in Inštitut za neionizirna sevanja so združili moči ter pripravili vsebine, s katerimi želijo posredovati tekoča znanstvena spoznanja in rezultate odmevnih domačih in tujih raziskav o vplivih različnih tehnologij na zdravje ljudi in okolje najširši javnosti v njej razumljivi obliki. Vse vsebine so skrbno izbrane, usklajene s stališči ključnih mednarodnih organizacij in sledijo prevladujočemu znanstvenemu mnenju glede možnih vplivov EMP na okolje in zdravje ljudi.

Vsebine so na voljo na www.inis.si

Izšla je nova znanstvena monografija, ki naslavlja strokovne, družbene in ekonomske izzive, ki so povezani s problematiko elektromagnetnih polj (EMP) v povezavi z umeščanjem elektroenergetskih objektov v prostor. Znanstvena monografija obravnava vplive EMP na okolje in zdravje s poudarkom na problematiki umeščanja elektroenergetskih objektov v prostor. Mednarodno priznani avtorji so z različnih vidikov osvetlili problematiko EMP od zakonodaje in mejnih vrednosti, rezultatov o izpostavljenosti, problemih komuniciranja do vplivov na okolje in tveganj za zdravje. Monografija tako prinaša sodoben in celosten vpogled umeščanja elektroenergetskih objektov v prostor, od izzivov do praktičnih rešitev, skladnih s priporočili mednarodnih strokovnih organizacij.
Monografija je v elektronski obliki: 59 Peter Gajšek notri 16x 23 cm.indd (inis.si)

 

 

© 2019 - Onkološki inštitut Ljubljana
Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava