OI Ljubljana
Eng

Klinično testiranje procesa prehranske obravnave - Implementacija klinične poti za prehransko obravnavo hospitaliziranih bolnikov, presejalnega orodja za prehransko obravnavo ambulantnih bolnikov ter smernic za telesno dejavnost bolnikov

Raziskovalni Projekt poteka v obdobju 2017-2019 in ga sestavlja:

1. Preizkušanje izdelanega orodja za ambulantno prehransko obravnavo bolnikov v bolnišnicah – SGA, NRS 2002

Orodij za prehransko presejanje v strokovnih priporočilih je več, različna orodja za presejanje prehranske ogroženosti se pri različnih populacijah bolnikov niso enako učinkovito izkazala. Potrebne so zato primerjalne analize različnih orodij za presejanje prehranske ogroženosti, s katerimi lahko ugotovimo katero orodje je učinkovito za zaznavanje prehransko ogroženih specifičnih skupin bolnikov, kot so to na primer bolniki, ki se zdravijo ambulantno. Implementacija ustreznega presejalnega orodja zato zahteva najprej določanja njegove senzibilnosti in učinkovitosti pri prepoznavanju prehransko ogroženih specifičnih skupin bolnikov in nato njegovo implementacijo v klinično prakso.

2. Izdelava priporočil za telesno dejavnost za onkološke bolnike.

Namen programa je priprava priporočil za telesno dejavnost onkoloških bolnikov na podlagi izsledkov raziskave, opravljene na OI Ljubljana. Predvidena implementacija 2019.

3. Klinično preizkušanje klinične poti prehranske obravnave hospitaliziranih bolnikov na OI. Priprava akcijskih modulov glede na teoretične osnove za uvedbo klinične poti prehranske obravnave v klinični praksi.

Končni cilj projekta: Model klinične poti bo skozi fazo testiranja na OI Ljubljana razvit za nadaljnjo uporabo v drugih zdravstvenih ustanovah na področju Republike Slovenije.

Predlagani programi v celoti sledijo Strateškim ciljem Resolucije za prehrano in telesno aktivnost v Sloveniji in njenemu akcijskemu načrtu za obdobje 2016-2019 tako na področju prehranske podpore bolnikov kot tudi telesne dejavnosti bolnikov.

 

 

© 2019 - Onkološki inštitut Ljubljana
Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava