OI Ljubljana
Eng

Usposabljanje in izobraževanje zdravstvenih delavcev za implementacijo klinične poti prehranske podpore na terciarnem in sekundarnem nivoju zdravstvenega varstva

Vsebinski opis projekta

Na Onkološkem inštitutu Ljubljana (OIL) je bila leta 2008 ustanovljen sedanji Oddelek za klinično prehrano z namen vzpostavitve dejavnosti klinične prehrane. Klinična prehrana predstavlja strokovno področje, ki kot vzporedna klinična pot prehranske podpore in zdravljenja motenj prehranskega stanja omogoča bolj uspešno zdravljenje bolnikov z rakastimi boleznimi. V okviru te dejavnosti smo začeli tudi razvijati sistem zdravljenja odpovedi prebavil s parenteralno prehrano na domu.

V okviru Oddelka za klinično prehrano deluje interdisciplinarni strokovni tim, ki vključuje zdravnike, medicisnke sestre, dietetike in po potrebi druge medicinske sodelavce ter obravnava prehransko ogrožene in podhranjene bolnike, ki so pri nas hospitalizirani ali se zdravijo ambulantno. Na Oddelku se ukvarjamo z kliničnim, raziskovalnim in izobraževalnim delom.

S pomočjo projekta Ministrstva za zdravje Slovenije smo v letih 2017 - 2019 pilotno implementirali Klinično pot prehranske podpore hospitaliziranih bolnikov na OIL, katere namen je preprečevanje, zgodnje odkrivanje in zdravljenje motenj prehranskega stanja. Učinkovita implementacija klinične poti prehranske obravnave hospitaliziranih bolnikov na OIL je bila podlaga za pripravo in izvedbo projekta sofinanciranega s strani Ministrstva za zdravje Slovenije z naslovom "Usposabljanje in izobraževanje zdravstvenih delavcev za implementacijo klinične poti prehranske podpore na terciarnem in sekundarnem nivoju zdravstvenega varstva", ki poteka od leta 2020 do leta 2022. Ker je prehranska podpora najbolj učinkovita, če se izvaja od začetka zdravljenja kot vzporedna terapevtska pot pri različnih bolezenskih stanjih, je bil namen projekta optimizacija klinične poti procesa prehranske obravnave na OIL in uvajanje klinične poti prehranske obravnave v slovenskih bolnišnicah. Ključna cilja programa sta:

1. Strokovno znanje in klinične izkušnje pridobljene v letih delovanja Oddelka za klinično prehrano na OIL model prehranske obravnave bolnikov, razširiti na druge zdravstvene ustanove na terciarnem in sekundarnem nivoju zdravstvenega varstva v Sloveniji.

2. Izobraziti in usposobiti prehranski tim drugega zdravstvenega zavoda za izvajanje in implementacijo klinične poti znotraj svojega zdravstvenega zavoda ter izobraziti zdravstvene delavce o pomenu in načinih za izvajanje klinične poti prehranske obravnave bolnikov.

Strokovne vsebine izobraževalnega programa sledijo nacionalnim strateškim usmeritvam zdravstvene politike1, ki opredeljujejo predvsem dostopnost do strokovne prehranske obravnave za vse bolnike na izhodiščih optimalne prehrasnke oskrbe za vse (ONCA)2 in platformi pravice pacientov do celostne zdravstvene obravnave3, izboljšanje kakovosti zdravstvene obravnave bolnikov in zagotavljanje celostne ter kontinuirane zdravstvene obravnave bolnikov na vseh nivojih zdravstvenega varstva. To se lahko zagotovi s  pravočasno, strokovno in celostno prehransko obravnavo in terapijo prehransko ogroženih ali podhranjenih bolnikov v klinični praksi, ki poleg specifičnega zdravljenja osnovnih bolezenskih stanj enakovredno vključuje tudi strokovno načrtovane, na dokazih temelječe prehranske intervencije.

Viri:

  1. https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2022007400004/javni-razpis-za-sofinanciranje-programov-varovanja-in-krepitev-zdravja-do-leta-2025-ob-241322
  2. https://european-nutrition.org/
  3. file:///C:/Users/nkozjek/Downloads/epf-position-statement-nutrition.pdf
  4. Cardenas D, Correia MITD, Ochoa JB, Hardy G, Rodriguez-Ventimilla D, Bermúdez CE, et al. Clinical Nutrition and Human Rights. An International Position Paper. JPEN. 2022; 36: 534-44.

 

 

© 2019 - Onkološki inštitut Ljubljana
Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava