OI Ljubljana
Eng

Klinične študije

Klinične raziskave so namenjene preizkušanju in uvajanju novih načinov zdravljenja raka. Potekajo v okviru mednarodnih združenj, evropskih projektov, sponzorirane od farmacevtskih organizacij, ali pa so plod lastnega znanja.

Klinične raziskave, kjer še poteka vključevanje bolnikov    

Rak dojk

Šifra študijeNaslov študijeNosilecObveščena soglasja
POSITIVE Raziskava za oceno izidov nosečnosti in varnosti prekinitve hormonskega zdravljenja pri mladih ženskah s hormonsko odvisnim rakom dojk, ki želijo zanositi (protokol IBCSG 48-14/BIG 8-13) Simona Borštnar POSITIVE.PDF
NIRVANA Na čuječnost osnovana (mindfulness-based) psihoterapija v zdravljeju bolnic z zgodnjim rakom dojk Boštjan Šeruga NIRVANA.pdf
SKAGEN Zmerno hipofrakcionirano loko-regionalno dopolnilno obsevanje bolnic z zgodnjim rakom dojke v kombinaciji s sočasno integriranim boostom pri bolnicah, ki imajo indikacijo za boost: DBCG HYPO II Tanja Marinko SKAGEN.pdf
AKRA Povezanost med imunskimi dejavniki tumorske strome z doseženo popolno patološko remisijo pri zgodnjem raku dojke po neoadjuvantni kemoterapiji in s cirkulirajočimi tumorskimi celicami/cirkulirajočo tumorsko DNK Cvetka Grašič Kuhar AKRA.pdf
Prešernova raziskovalna naloga: Izdelava mobilne aplikacije za bolnice z rakom dojke za poročanje neželenih učinkov zdravljenja kemoterapije in tarčnih zdravil Cvetka Grašič Kuhar Mobilna aplikacija Dodatek
PREPARE Preemptivno farmakogenomsko testiranje za preprečevanje neželenih učinkov zdravil Cvetka Grašič Kuhar PREPARE.pdf
IPAUTUNITY Dvojno slepa, s placebom kontrolirana, randomizirana raziskava faze III ipatasertiba v kombinaciji s paklitakselom za zdravljenje bolnikov s PIK3CA/AKT1/PTEN spremenjenim, lokalno napredovalim ali metastatskim trojno negativnim rakom dojke ali na hormonske receptorje pozitivnim, HER2-negativnim rakom dojke Tanja Ovčariček Ipautunity.pdf

 

 

© 2019 - Onkološki inštitut Ljubljana
Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava