OI Ljubljana
Eng

Klinične študije

Klinične raziskave so namenjene preizkušanju in uvajanju novih načinov zdravljenja raka. Potekajo v okviru mednarodnih združenj, evropskih projektov, sponzorirane od farmacevtskih organizacij, ali pa so plod lastnega znanja.

Klinične raziskave, kjer še poteka vključevanje bolnikov    

Rak dojk

Naslov študijeNosilecObveščena soglasja
LAB-SLN011: Prospektivna validacija genskega podpisa za napoved uspešnosti zdravljenja zasevkov v pazdušnih bezgavkah z neoadjuvantno kemoterapijo pri bolnicah s HER2 negativnim rakom dojkJanez ŽgajnarLAB-SLN011
POSITIVE: Raziskava za oceno izidov nosečnosti in varnosti prekinitve hormonskega zdravljenja pri mladih ženskah s hormonsko odvisnim rakom dojk, ki želijo zanositi (protokol IBCSG 48-14/BIG 8-13) Simona BorštnarPOSITIVE
NIRVANA: Na čuječnost osnovana (mindfulness-based) psihoterapija v zdravljeju bolnic z zgodnjim rakom dojkBoštjan ŠerugaNIRVANA
SKAGEN: Zmerno hipofrakcionirano loko-regionalno dopolnilno obsevanje bolnic z zgodnjim rakom dojke v kombinaciji s sočasno integriranim boostom pri bolnicah, ki imajo indikacijo za boost: DBCG HYPO IITanja MarinkoSKAGEN
AKRA: Povezanost med imunskimi dejavniki tumorske strome z  doseženo popolno patološko remisijo pri zgodnjem raku dojke po   neoadjuvantni kemoterapiji in s cirkulirajočimi tumorskimi celicami/cirkulirajočo tumorsko DNKCvetka Grašič KuharAKRA
Prešernova raziskovalna naloga: Izdelava mobilne aplikacije za bolnice z rakom dojke za poročanje neželenih učinkov zdravljenja kemoterapije in tarčnih zdravilCvetka Grašič KuharMobilna aplikacija
PREPARE: Preemptivno farmakogenomsko testiranje za preprečevanje neželenih učinkov zdravilCvetka Grašič KuharPREPARE

Rak dihal

Naslov študijeNosilecObveščena soglasja
AGILI: Zdravljenje bolnikov z malignim mezoteliomom plevre: primerjava zdravljenja s cisplatinom in pemetrexetom ter s cisplatinom  in gemcitabinom v počasni infuziji, randomizirana raziskava, faza II.Viljem KovačAGILI
Radiomske analize s preiskavo FDG PET/CT pri bolnikih z rakom pljuč, zdravljenih z imunoterapijoMartina VrankarRadiomske analize
PEARLS: Randomizirano preskušanje III. faze s pembrolizumabom, monoklonskim protitelesom proti PD-1 (MK-3475), v primerjavi s placebom pri bolnikih z začetnim stadijem nedrobnoceličnega pljučnega raka po resekciji in po zaključenem adjuvantnem zdravljenju (PEARLS)Mojca UnkPEARLS

Rak prebavil

Naslov študijeNosilecObveščena soglasja
TOP GEAR: EORTC randomizirana raziskava faze II/III predoperativne kemoterapije v primerjavi s predoperativnokemoterapijo pri resektabilnem raku želodcaIrena OblakTOP GEAR
PREPARE: Preemptivno farmakogenomsko testiranje za preprečevanje neželenih učinkov zdravilVita DolžanPREPARE

Kožni raki

Naslov študijeNosilecObveščena soglasja
MINITUB: Prospektiven register bolnikov s kožnim melanomom in mikrozasevkom v varovalni bezgavki, ki se jim odstrani celotna bezgavčna loža ali so samo opazovaniMarko HočevarMINITUB
EAGLE FM: Ingvinalna ali ingvinoiliakalna limfadenektomija pri bolnikih z zasevki melanoma v dimljah brez znakov iliakalnih zasevkov na PET/CT – randomizirana raziskava faza III (ANZMTG 01.12)Marko HočevarEAGLE FM

Rak sečil

Naslov študijeNosilecObveščena soglasja
IMvigor130: Multicentrična, randomizirana,  s placebo kontrolirana raziskava faze III Atezolizumaba (protitelo anti -  PD-L1) v monoterapiji in kombinaciji s kemoterapijo na osnovi platine pri bolnikih z nezdravljenim, lokalno napredovalim ali metastatskim urotelnim karcinomomMarina MencingerIMvigor130
Vpliv prehranskega stanja na kvaliteto življenja pri bolnikih z rakom prostateLuka ČavkaVpliv prehranskega stanja
ENZARAD: Randomizirana raziskava faze 3, enzalutamid pri zdravljenju z deprivacijo androgenov in obsevanjem pri bolnikih s klinično lokaliziranim rakom prostate z visokim tveganjemJanka ČarmanENZARAD

Rak rodil

Naslov študijeNosilecObveščena soglasja
Vloga enkratne intraoperativne intraperitonealne aplikacije cisplatina pri bolnicah s primarno napredovalim epitelijskim rakom jajčnikov (stadij FIGO IIIC), ki so pričele zdravljenje z neoadjuvantno kemoterapijo in bodo nadaljevale s standardno postoperativno  intravensko kemoterapijoErik ŠkofVloga aplikacije cisplatina
Elektrokemoterapija ginekoloških tumorjevBarbara Šegedin

Elektrokemoterapija ginekoloških tumorjev

OPINION - Odprta, multicentrična raziskava faze IIIb z enim krakom o samostojnem vzdrževalnem zdravljenju z olaparibom pri bolnicah z recidivantnim, na platino občutljivim rakom jajčnikov z mutacijo BRCA, ki ni na zarodni liniji, in ki kažejo popoln ali delen odziv na kemoterapijo na osnovi platineErik ŠkofOPINION

Raki glave in vratu

Naslov študijeNosilecObveščena soglasja
DietINT: Randomizirana raziskava faze II terciarne preventive ploščatoceličnega karcinoma glave in vratu (PCKGV) s prehransko intervencijoPrimož StrojanDietINT
Psihično stanje, stanje prehranjenosti in kakovost življenja pri bolnikih z rakom glave in vratuPrimož StrojanPsihično stanje
RTN2 – TROG 08.09: Randomizirana raziskava pooperativne radioterapije, ki sledi široki eksciziji nevrotropnega melanoma glave in vratu (ANZMTG 01.09)Primož StrojanRTN2 – TROG 08.09

 

 

© 2018 - Onkološki inštitut Ljubljana