OI Ljubljana
Eng

Strokovna knjižnica za onkologijo

je specialna knjižnica za področje onkologije, ustanovljena v zgodnjih petdesetih letih. S svojimi storitvami in zbirkami strokovne literature podpira klinično-strokovne, raziskovalne, pedagoško-izobraževalne in druge spremljajoče dejavnosti vseh služb in oddelkov Onkološkega inštituta.
Njene zbirke so v veliki meri unikatne na prostoru Republike Slovenije. 

Knjižnica, ob upoštevanju določenih omejitev in pravil, omogoča dostopnost do teh zbirk tudi zunanjim uporabnikom (zdravstvenemu in pedagoškemu osebju, študentom s področja medicinskih ved in sorodnih disciplin), bodisi neposredno preko članstva, bodisi preko medbibliotečne izposoje.

Knjižnica je odprta vsak delovni dan med 8. in 15. uro. Ima 8 čitalniških mest in 1 računalnik z dostopom do interneta. Na voljo je brezžični internet (WiFi).  

Naslov: Onkološki inštitut Ljubljana, Strokovna knjižnica za onkologijo, Zaloška cesta 5, 1000 Ljubljana

Knjižnica OILJ je polnopravna članica sistema vzajemne katalogizacije COBISS.

COBISS+
© 2018 - Onkološki inštitut Ljubljana