OI Ljubljana
Eng

1. slovensko strokovno srečanje o mladostnikih in mladih odraslih z rakom

19. 04. 2024 08:00 - 17:00

Lokacija: Onkološki inštitut Ljubljana, stavba C/p, predavalnica

Organizator: Strokovna skupina DPOR za raka pri mladostnikih in mladih odraslih, Državni program obvladovanja raka (DPOR) in Onkološki inštitut Ljubljana

Kontaktna oseba: Breda Škrbinc

Strokovna skupina Državnega programa obvladovanja raka (DPOR) za mladostnike in mlade odrasle z rakom pod okriljem Onkološkega inštituta Ljubljana (OIL) in DPOR organizira 1. slovensko strokovno srečanje z mednarodno udeležbo o mladostnikih in mladih odraslih z rakom, ki bo potekalo 19. aprila 2024 na OIL.

Mladostniki in mladi odrasli z rakom so posebna skupina bolnikov, ker so v zdravstvenem sistemu zaradi starosti umeščeni med pediatričnim in zdravstvenim sistemom za odrasle. Noben od teh sistemov ni prilagojen njihovim potrebam in značilnostim, zato je v širši strokovni javnosti globalno prepoznana potreba po oblikovanju strokovnih skupin in tudi specializiranih kliničnih enotah za celostno obravnavo te skupine bolnikov. V Sloveniji smo pod okriljem DPOR oblikovali takšno strokovno skupino, ki združuje predstavnike onkološke, pediatrične, epidemiološke, psihološke, rehabilitacijske, prehranske, paliativne stroke in zdravstvene nege ter predstavnike bolnikov. Glavni namen skupine je, da spremlja dejavnosti in izzive na področju obravnave mladih z rakom, oblikuje smernice za obravnavo te skupine bolnikov, ustvarja pogoje za njihovo izvedbo in ozavešča o tej problematiki širšo strokovno in laično javnost. Z organizacijo izobraževalnega dogodka želimo tistim, ki se pri svojem strokovnem delu srečujejo z mladimi z rakom, predstaviti posebne značilnosti in potrebe te skupine bolnikov – od zdravstvenih, psiholoških, socialnih (izobraževanje, poklicno udejstvovanje, ustvarjanje družine do poznih posledic zdravljenja ter drugih posledic, ki vplivajo na njihovo nadaljnje življenje.

Dogodek bo priložnost za povezovanje med strokovnjaki različnih področij in za povezovanje med stroko in predstavniki organizacij bolnikov z rakom.

Postopek za pridobitev kreditnih točk za Zdravniško zbornico Slovenije, Zbornico kliničnih psihologov in Zbornico zdravstvene in babiške nege Slovenije je v teku.

Kotizacije NI.

 

 

© 2019 - Onkološki inštitut Ljubljana
Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava