OI Ljubljana
Eng

Novosti na področju radioterapije in radiobiologije: od raziskav do klinike 2022

3. 06. 2022 09:00 - 16:00

Lokacija: Onkološki inštitut Ljubljana, stavba C/p, predavalnica

Predavatelj: Različni predavatelji

Organizator: Združenje za radioterapijo in onkologijo pri Slovenskem zdravniškem društvu in Onkološki inštitut Ljubljana

Kontaktna oseba: Maja Čemažar, Tanja Marinko

Zdravljenje onkoloških bolezni v zadnjem času hitro napreduje, pojavljajo se nove možnosti in oblike zdravljenja ter povezovanje različnih zdravljenj, zato so se v okviru Združenja za radioterapijo in onkologijo pri Slovenskem zdravniškem društvu ter Onkološkega inštituta Ljubljana odločili, da bodo 3. 6. 2022 organizirali celodnevno strokovno srečanje z naslovom: Novosti na področju radioterapije in radiobiologije: od raziskav do klinike.

Namen strokovnega srečanja je pregled raziskovalnega dela, ki poteka v Sloveniji na področju radioterapije in radiobiologije. Predstavili bodo predklinične in klinične raziskave s področja zdravljenja različnih rakov. Raziskovalna področja pokrivajo vse načine zdravljenja, tako zdravljenje s kemoterapijo, tarčnimi zdravili in imunoterapijo, kot seveda radioterapijo. Poleg raziskovalnega dela bodo predstavili tudi pregled novosti v zdravljenju s področja imunoterapije, s poudarkom na kombinaciji z radioterapijo. Strokovno srečanje je namenjeno zdravnikom, specialistom ter specializantom onkologije z radioterapijo, internistične onkologije, kirurgije, interne medicine, radiologije, medicinskim fizikom, radiološkim inženirjem, medicinskim sestram ter raziskovalcem različnih ved, ki se s tem področjem znanstveno raziskovalno ukvarjajo ali pa jih to področje zanima.

S srečanjem bi radi povezali raziskovalce različnih ustanov, zato vabijo k sodelovanju s predstavitvijo svojih rezultatov znanstvenega in strokovnega dela. Lahko se prijavite s prispevkom ali povzetkom. Prispevki bodo recenzirani (tipologija Cobiss 1.08 ali 1.09), iz prispevkov bodo izbrani tudi prispevki za krajša predavanja. Navodila za prispevke in povzetke so objavljena na spletni strani.

Udeležba na srečanju bo brezplačna, registracija in oddaja prispevkov/povzetkov bo potekala na spletnem naslovu https://szd-onko.trc.si/. Registracija bo potekala do 1. 6. 2022. Oddaja prispevkov oz. povzetkov bo potekala do 15. 4. 2022.

Dodatne informacije:

doc. dr. Tanja Marinko, dr. med., specialistka onkologije z radioterapijo (e-naslov: tmarinko@onko-i.si)

prof. dr. Maja Čemažar, univ. dipl. biol., vodja raziskovanja in izobraževanja OI (e-naslov: mcemazar@onko-i.si)

Program bo objavljen naknadno.

Kotizacije NI.

 

 

© 2019 - Onkološki inštitut Ljubljana
Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava