OI Ljubljana
Eng

Priporočila

Covid-19 Evropska priporočila za bolnike z rakom

Evropska zveza bolnikov z rakom (European Cancer Patient Coalition - ECPC) je pripravila celovita priporočila za bolnike z rakom v času epidemije COVID-19, ki so tukaj objavljena v slovenskem jeziku. Slovenska priporočila se v nekaterih konkretnih primerih lahko nekoliko razlikujejo od evropskih priporočil ECPC, zato bolnikom svetujemo, da za te primere upoštevajo  priporočila slovenskih zdravstvenih ustanov oziroma državnih organov.

Priporočila za obravnavo bolnikov s pljučnim rakom

Po trinajstih letih od zadnjih objavljenih strokovnih priporočil za zdravljenje pljučnega raka so bila nova priporočila nujen korak k poenotenju obravnave bolnikov s pljučnim rakom v Sloveniji. Od leta 2006 smo namreč na področju pljučnega raka priča bliskovitemu razvoju novih možnosti diagnosticiranja in zdravljenja, zato so nova slovenska priporočila pomemben doprinos k razumevanju postopkov in korakov, potrebnih pred odločitvijo o zdravljenju, ter samega zdravljenja.

Priporočila za obravnavo bolnikov s karcinomom Merklovih celic

Karcinom Merklovih celic (angl. Merkel cell carcinoma, MCC) je redek in agresiven karcinom kože. Smernice za obravnavo bolnikov s karcinomom Merklovih celic so nastala v sodelovanju strokovnjakov Onkološkega inštituta Ljubljana, Inštituta za patologijo MF UL in Dermatovenerološke klinike UKC Ljubljana. V njih  so zapisana priporočila za dokazovanje bolezni in ugotavljanje njene razširjenosti, zdravljenje (kirurško, sistemsko, radioterapija) in spremljanje bolnikov po zdravljenju. 

Sarkomi mehkih tkiv in kosti - smernice

Sarkomi ali maligni mezenhimski tumorji so redke bolezni, ki pri odraslih predstavljajo manj kot odstotek vseh malignih tumorjev. Delimo jih na sarkome mehkih tkiv in sarkome kosti, po mestu nastanka pa na periferne in centralne. Pojavljajo se kjerkoli v telesu, na nekaterih mestih pogosteje. Objavljamo drugo, dopolnjeno izdajo, ki je nastala v sodelovanju strokovnjakov Onkološkega inštituta Ljubljana, Medicinske fakultete Ljubljana ter Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana.

Priporočila za obravnavo bolnic z rakom materničnega telesa

Po zdaj že tradicionalni Šoli o ginekološkem raku, ki je v letu 2016 potekala na temo raka materničnega telesa, so nastala Priporočila za obravnavo žensk z rakom materničnega telesa. Tako smo v Sloveniji po več kot 15 letih dobili priporočila, v katerih so zajeti sodobni pristopi v diagnostiki, zdravljenju in sledenju teh bolnic. Pričujoča priporočila temeljijo na soglasju avtorjev o najsodobnejših ukrepih odkrivanja, zdravljenja in sledenja žensk z rakom materničnega telesa v Sloveniji. Zapisano so priporočila, o nadaljnjih ukrepih pa odloča zdravnik oz. zdravnica, ki zdravi bolnico, v skladu s klinično anamnestičnimi podatki in v soglasju z bolnico ter v skladu s sodobnim poznavanjem problema. Končna odločitev je pravica in odgovornost zdravnika oz. zdravnice, ki bolnico spremlja in/ali zdravi.

Priporočila za obravnavo bolnikov s kožnim melanomom

Incidenca melanoma v svetu in Sloveniji še vedno narašča, skupaj z njo pa žal tudi umrljivost. Preživetje se je v zadnjih 20 letih izboljšalo, predvsem zaradi zgodnejšega odkrivanja melanoma in enotnih pristopov v primarnem zdravljenju. Priporočila za obravnavo bolnikov s kožnim melanomom so nastala v sodelovanju strokovnjakov Onkološkega inštituta Ljubljana, Inštituta za patologijo MF UL in Dermatovenerološke klinike UKC Ljubljana.

Smernice diagnostike in zdravljenja raka dojk

Rak dojk je v razvitem svetu najpogostejši rak pri ženskah in zato pomemben javnozdravstveni problem. V Sloveniji za rakom dojk zboli okoli 1.300 bolnikov letno, pri čemer približno 1 % raka dojk predstavljajo moški bolniki. Pojavnost v zadnjih desetletjih narašča.
Nevarnostni dejavniki za pojav raka dojke so: demografski dejavniki, med katere spadajo starost, spol in zemljepisna lega; dejavniki materinstva, kamor spadajo zgodnja menarha, pozna menopavza, starost več kot 30 let ob prvem porodu, nerodnost, nizko število otrok ter opustitev dojenja; hormoni, kamor spadata oralna kontracepcija in hormonsko nadomestno zdravljenje; alkohol, debelost, ionizirajoče sevanje, mamografska nepreglednost dojk ter dednost. Dedne oblike raka dojk so najpogosteje posledica mutacij v genih BRCA1 ali BRCA2.
Strokovnjaki za diagnosticiranje in zdravljenje raka dojk so pripravili prenovljene smernice diagnostike in zdravljenja raka dojk. Namenjene so strokovni in laični javnosti kot vodilo za usklajeno odkrivanje in zdravljenje te bolezni v Sloveniji.

Smernice diagnostike in zdravljenja raka dojk_2018

Smernice diagnostike in diferenciranega raka ščitnice

Porast števila bolnikov z rakom ščitnice v zadnjem desetletju je skoraj v celoti zaradi papilarnega raka ščitnice, še posebno papilarnega mikrokarcinoma, ki pa ima odlično prognozo. Na področjih z zadostno vsebnostjo joda v prehrani, med takšnimi je tudi Slovenija, ima tipno zatrdlino v ščitnici 5 % žensk in 1 % moških. Z ultrazvočno preiskavo najdemo spremembe v ščitnice pri 16 do 68 % preiskovancev. Spremembe so pogostejše pri ženskah in starejših. Raka ščitnice lahko dokažemo pri 7 do 15 % preiskovancev. Velika večina tako ugotovljenega raka ščitnice ne ogroža življenja oziroma zdravja te osebe. Smernice diagnostike in diferenciranega raka ščitnice so nastale v sodelovanju strokovnjakov Onkološkega inštituta Ljubljana, Medicinske fakultete Ljubljana ter Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana.

Smernice za sistemsko zdravljenje raka pljuč

Rak pljuč je danes že najpogostejši rak  in tudi najpogostejši vzrok umrljivosti zaradi raka v svetu. V Sloveniji je rak pljuč na četrtem mestu po pogostnosti in na prvem mestu po vzroku smrti zaradi raka. Sistemsko zdravljenje raka pljuč se vpleta v zdravljenje vseh stadijev kot tudi vseh patohistoloških vrst raka pljuč. Nove smernice  o sistemskem zdravljenju so plod sodelovanja treh ustanov, ki se ukvarjajo s sistemskim zdravljenjem raka pljuč: Onkološki inštitut Ljubljana, Univerzitetna klinika Golnik in Univerzitetni klinični center Maribor. Obsegajo priporočeno dopolnilno in sistemsko zdravljenje razsejanega raka pljuč.

Smernice za sistemsko zdravljenje raka jajčnikov

Sistemsko zdravljenje predstavlja standardno zdravljenje epitelijskega raka jajčnikov tako v sklopu primarnega zdravljenja kot tudi pri zdravljenju ponovitve bolezni. V zadnjih letih je bilo veliko novosti v sistemskem zdravljenju, zato smo v letu 2014  pripravili posodobljena priporočila, ki so namenjena strokovni in laični javnosti kot vodilo za usklajeno zdravljenje te bolezni v Sloveniji.

Smernice za obravnavo bolnikov z rakom analnega kanala in analnega roba

Rak analnega kanala in analnega roba se pojavlja redko. V Sloveniji vsako leto na novo zboli v povprečju 20 bolnikov, več žensk kot moških. Smernice so namenjene strokovni in laični javnosti kot vodilo za usklajeno zdravljenje te bolezni v Sloveniji. Pri njihovem pisanju so sodelovali strokovnjaki Onkološkega inštituta Ljubljana, UKC Ljubljana in UKC Maribor.

Smernice za obravnavo bolnikov z malignimi limfomi

Smernice za obravnavo bolnikov z malignimi limfomi vsebujejo nova spoznanja, ki bodo privedla do boljše obravnave bolnikov s to boleznijo. Te smernice predstavljajo skupna prizadevanja, da bi uskladili in izboljšali delo na področjih preventive, diagnostike in zdravljenja malignih limfomov.

Smernice za obravnavo bolnikov z rakom debelega črevesa in danke

Rak debelega črevesa in danke je bolezen z visoko pojavnostjo in umrljivostjo - v Sloveniji je najpogostejši rak pri obeh spolih skupaj in hkrati drugi najpogostejši vzrok smrti zaradi rakavega obolenja. Letno zboli več kot 1400 ljudi, okrog 700 jih umre. Večinoma zbolevajo ljudje po 60. letu, lahko pa se bolezen pojavi že prej.
Strokovnjaki za zdravljenje rakov prebavil so sestavili priporočila zdravljenja raka debelega črevesa in danke. Namenjena so strokovni in laični javnosti kot vodilo za usklajeno zdravljenje te bolezni v Sloveniji.

Smernice zdravljenja raka pljuč

Smernice za obravnavo bolnikov s pljučnim rakom so bile v slovenskem prostoru zapisane že nekajkrat . Nova spoznanja zadnjih let terjajo, da se smernice napišejo na novo. Te smernice predstavljajo skupna prizadevanja, da bi uskladili in izboljšali delo na področjih preventive, diagnostike in zdravljenja pljučnega raka. Več>

Smernice za obravnavo kaheksije pri bolnikih z rakom

Kaheksija je zapleten presnovni sindrom, za katerega je značilna izguba skeletnih mišic z izgubo maščevja ali brez in ki se pogosto razvije pri bolnikih z rakom. Multimodalna presnovna podpora, ki vključuje ustrezno prehransko podporo, telesno aktivnost in farmakološko terapijo bolnikov z rakom, zavira razvoj kaheksije in pripomore k uspešnemu zdravljenju malignih bolezni. Zato je skupina strokovnjakov s področja onkologije splošno opredelitev kaheksije nadgradila z dogovorom o opredelitvi in obravnavi kaheksije pri bolnikih z rakom.

Smernice za obravnavo bolnic z rakom jajčnikov, jajcevodov in s primarnim peritonealnim seroznim rakom

Smernice za obravnavo bolnic z rakom jajčnikov, jajcevodov in s primarnim peritonealnim seroznim rakom tokrat izhajajo v samostojni obliki prvič po letu 2002. Slovenskih smernic nismo želeli le povzeti po vzoru tujih, temveč v njih vnesti tudi naše izkušnje z zdravljenjem teh bolezni. Upamo, da bodo smernice v pomoč v prvi vrsti ginekologom, pa tudi vsem ostalim, ki se ukvarjajo z diagnostiko in zdravljenjem raka jajčnikov, jajcevodov in primarnega peritonealnega seroznega raka.

Strokovna priporočila za obravnavo dermatitisa

Radiodermatitis je akutna poškodba kože, ki nastane zaradi radioterapije oziroma zdravljenja z obsevanjem. Vpliva na kakovost življenja bolnika, povzroča bolečine, neudobje, omejuje aktivnosti in podaljšuje proces zdravljenja. Strokovnjaki OI so pripravili strokovna priporočila za obravnavo dermatitisa, ki vsebujejo: splošne nasvete bolnikom, ki se obsevajo; opis stopenj radiodermatitisa in priporočeno oskrbo, opis ciljev zdravljenja in previdnostnih ukrepov.

Smernice za zdravljenje raka poziralnika in EGS

Rak požiralnika je razmeroma redek tumor z veliko umrljivostjo. Pri izbrani skupini bolnikov je bolezen ozdravljiva, vendar je zdravljenje dolgotrajno, praviloma kombinirano in z visoko morbiditeto, ki lahko precej zmanjša kakovost bolnikovega življenja. Zaradi specifične anatomije rak požiralnika in EGS zgodaj zaseva in je zato v primerjavi z ostalimi malignomi prebavil prognostično slabši. Spisane smernice, kjer so sodelovali strokovnjaki Onkološkega inštituta Ljubljana, UKC Ljubljana in UKC Maribor, so namenjene strokovni in laični javnosti kot vodilo za usklajeno zdravljenje te bolezni v Sloveniji. 

 

 

© 2019 - Onkološki inštitut Ljubljana
Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava