OI Ljubljana
Eng

Pedagoško-izobraževalno delo

V službi za zdravstveno nego in oskrbo Onkološkega inštituta je organizirano pripravništvo za poklicne skupine tehnik zdravstvene nege (TZN), diplomirana medicinska sestra (dipl. m. s.) in diplomirani zdravstvenik (dipl. zn.). V nadaljevanju vam podrobneje predstavljamo potek pripravništva in uvajanja novo zaposlenih v službi za zdravstveno nego in oskrbo OI.

Pripravnik je vsak, ki prvič začne opravljati delo, ustrezno vrsti in stopnji njegove strokovne izobrazbe z namenom, da bi se uvedel in usposobil za samostojno opravljanje dela.

Potek pripravništva je opredeljen v Zakonu o delovnih razmerjih in kolektivni pogodbi. Pripravnik lahko opravlja pripravništvo v različnih oblikah delovnega razmerja – za določen in nedoločen čas.

Glede na stopnjo izobrazbe se razlikuje trajanje pripravništva: za TZN 6 mesecev, za dipl. m. s. in dipl. zn. pa 9 mesecev. Ves čas pripravništva vsak pripravnik vodi dnevnik pripravništva (knjižica Moje pripravništvo oz. Program pripravništva, ki jo je izdala Zbornica zdravstvene nege Slovenije – Zveza društev medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Slovenije), kjer so popisani postopki in opravila zdravstvene nege, ki jih pripravnik mora znati, osvojiti ali biti seznanjen z njimi.

Pripravnik osvaja temeljno znanje iz onkološke zdravstvene nege na matičnem oddelku. Seznani se z osnovnimi postopki zdravstvene nege in jih izvaja po standardih zdravstvene nege.

V nadaljnjem usposabljanju pridobiva dodatno temeljno znanje onkološke zdravstvene nege še na drugih oddelkih:

 • intenzivni in predoperativni oddelek, kjer osvaja znanje iz kirurške zdravstvene nege,
 • oddelki internistične onkologije, kjer osvaja znanja o bolnikih, ki prejemajo sistemsko zdravljenje (citostatiki, imunomodulatorji, hormoni) in pomembnost zdravstvene nege pri preprečevanju in blažitvi stranskih učinkov sistemskega zdravljenja.


Med pripravništvom aktivno osvaja znanje o pomenu in nalogah zdravstvene nege bolnikov, ki prejemajo radioterapevstsko zdravljenje.

Krajše usposabljanje poteka v:

 • protibolečinski ambulanti,
 • specialističnih ambulantah,
 • analgeziji,
 • brahiradioterapevtskem oddelku,
 • oddelku TRT,
 • sterilizaciji,
 • svetovalni službi ZN in
 • centru za bolezni dojk.


Ob koncu usposabljanja na posameznem oddelku pripravnik opravi ustni kolokvij, s katerim se preveri specifično znanje na posameznih oddelkih.

Izobraževanje za pripravnike zajema uvajalni seminar, ki je sestavljen iz zanj specifičnih tem iz zdravstvene nege – o organizaciji OI, temeljnih aktih, osnovah varstva pri delu s citostaiki in viri ionizirajočega sevanja. Organizirano je teoretično izobraževanje iz specifične onkološke zdravstvene nege in onkologije.

Znanje, ki ga mora pripravnik osvojiti, je opisano v Standardu osnovnih in specifičnih znanj za specifična področja onkološke zdravstvene nege.

Program kroženja za profil TZN:

 • skupno trajanje 6 mesecev,
 • do 3 mesece matični oddelek,
 • tečaj reanimacije,
 • usposabljanje na oddelkih OI.


Program kroženja za profil dipl. m. s. in dipl. zn.:

 • skupno trajanje 9 mesecev,
 • do 5 mesecev matični oddelek,
 • tečaj reanimacije
 • usposabljanje na oddelkih OI (1 teden Psihiatrična klinika Studenec Ljubljana, 1 teden dispanzersko varstvo – ZD Bežigrad, 1 teden patronažno varstvo – ZD Bežigrad, 1 teden urgentnega bloka SPS Kirurške klinike KC).


Program pripravništva se konča z uspešno opravljenim preizkusom praktičnih veščin in teoretičnega znanja na Onkološkem inštitutu in strokovnim izpitom pred komisijo Kliničnega centra (TZN) ali Ministrstva za zdravje (dipl. m. s./dipl. zn.).

 

 

© 2019 - Onkološki inštitut Ljubljana
Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava