OI Ljubljana
Eng

Napotitev v ambulanto za citološke punkcije

Lokacija: ambulanta 6 v stavbi D Onkološkega inštituta.

Delovni čas: od ponedeljka do petka od 7.30 do 9.00 ure in od 12.00 do 14.30 ure*.

Naročanje:

  • na telefon 01 5879 080, vsak delovnik od 10:00 do 12:00.
  • preko e-pošte na naslov: narocanje.citologija@onko-i.si
  • pisno na naslov: Onkološki inštitut Ljubljana, triažna ambulanta, Zaloška 2, 1000 Ljubljana
  • osebno: Triažna ambulanta na Onkološkem inštitutu Ljubljana, stavba D, pritličje

* Citološke punkcije za naročene bolnike izvajamo od ponedeljka do petka med 7.30 in 9.00 uro in 12.00 in 14.00 uro.


Na odvzem vzorca z aspiracijsko biopsijo s tanko iglo (citološko punkcijo) sprejmemo vse, ki imajo veljavno napotnico lečečega zdravnika, ne glede na kraj bivanja. Zaželeno je, da ima napotnica vsa pooblastila in velja daljše časovno obdobje, oziroma vsaj en mesec.


OPOZORILO:

  • Na Onkološki inštitut Ljubljana sprejemamo le paciente s tipnimi spremembami. Pacienti z netipnimi spremembami, ki se ne zdravijo na OI, se naročajo na punkcijo pod kontrolo ultrazvoka (UZ) na Oddelek za radiologijo Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana.
  • Bolnike, ki se še ne zdravijo na Onkološkem inštitutu Ljubljana, na citološko punkcijo naročamo. Zaželeno je naročanje po telefonu (01 5879 080), vsak delovni dan med 10.00 in 12.00 uro. Citološke punkcije za naročene bolnike izvajamo v ambulanti 6, od ponedeljka do petka med 7.30 in 9.00 uro ter med 12.00 in 14.00 uro. Čakalna doba praviloma ne bo daljša od 14 delovnih dni od predložitve napotnice oziroma dne, ko se je bolnik naročil.
  • V ambulanti za citološke punkcije bolnike, ki se že zdravijo na Onkološkem inštitutu Ljubljana, otroke, nosečnice, doječe matere in težko bolne na vozičkih in posteljah obravnavamo prednostno, mimo vrstnega reda naročenih bolnikov. Zato se lahko zgodi, da odvzem vzorca z aspiracijsko biopsijo s tanko iglo (citološka punkcija) ne bo opravljen točno ob uri, ko ste bili naročeni, ampak nekoliko kasneje.

 

 

 

 

© 2019 - Onkološki inštitut Ljubljana
Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava