OI Ljubljana
Eng

Predstavitev oddelka in njegove dejavnosti

Sodobna analitska oprema nam omogoča hitro in zanesljivo izvedbo širokega spektra laboratorijskih preiskav. Za preiskovanje bioloških vzorcev uporabljamo le znanstveno preizkušene metode, ki so jih priznali mednarodna ali domača strokovna združenja ter razširjeni strokovni kolegiji. Skupno izvedemo več kot dva milijona laboratorijskih preiskav na leto (hematološke in urinske preiskave, teste hemostaze, preiskave elektrolitov, substratov, encimov, tumorskih označevalcev in ščitničnih hormonov....).
V laboratorijski hematologiji celice analiziramo na najsodobnejših avtomatiziranih hematoloških analizatorjih. Pri morfoloških nepravilnostih celic krvne razmaze pregledamo pod svetlobnim mikroskopom. Strokovno usposobljeno laboratorijsko osebje sodeluje pri punkcijah kostnega mozga. Na pripravljenih preparatih kostnega mozga izdelamo mielograme in podamo citološko oceno. 
Izvajamo osnovne (kvalitativne in kvantitativne) in specialne analize urina in blata. 
Določitev tumorskih označevalcev je v različnih kombinacijah namenjena predvsem spremljanju poteka različnih rakavih obolenj in ustreznosti zdravljenja. 
Vzpostavljen imamo nadzor nad laboratorijskimi testi, ki se izvajajo ob bolnikih na bolnišničnih oddelkih OI (Point of Care Tests- POCT).

Povezava Laboratorijskega informacijskega sistema (L@bis) z integralnim bolnišničnim informacijskim sistemom WebDoctor omogoča elektronsko naročanje laboratorijskih preiskav in pošiljanje elektronskih izvidov naročnikom. Sistema L@bis in WebDoctor omogočata racionalno in zanesljivo izmenjavo podatkov med naročniki/uporabniki in izvajalci storitev ter zmanjšujeta možnost administrativnih napak.
 

Zagotavljanje kakovosti

Pri zagotavljanju kakovosti v medicinskem laboratoriju sistematično izvajamo vse dejavnosti, ki vodijo v izpolnjevanje zahtev za kakovost laboratorijskih rezultatov in zaupanje v zanesljivost izvidov. Vzpostavili smo celovit sistem zagotavljanja kakovosti, ki vključuje načrtovanje in vodenje postopkov v vseh fazah laboratorijskega procesa (predanalitičnem, analitičnem in poanalitičnem). Za zagotavljanje kakovosti dela uporabljamo notranje in zunanje sisteme zagotavljanja kakovosti. Prve vodimo in analiziramo sami v laboratoriju, pri čemer uporabljamo komercialne materiale. Pri zunanjem preverjanju kakovosti rezultatov laboratorijskih preiskav smo vključeni v različne sheme za zunanjo oceno kakovosti in redno pridobivamo certifikate o kakovosti svojega dela. Sodelujemo v zunanjih shemah zagotavljanja kakovosti: SNEQAS (Slovensko nacionalno shemo za zunanjo oceno kakovosti), INSTAND e. V. (Gesellschaft zur Förderung der Qualitätssicherung in medizinischen Laboratorien e. V.), RfB (Referenzinstitut für Bioanalytik).

Izobraževalno delo

Aktivno se udeležujemo domačih, mednarodnih strokovnih srečanj in kongresov. Rezultate svojega dela redno objavljamo v domači in tuji strokovni literaturi. V okviru Zbornice laboratorijske medicine Slovenije in Slovenskega združenja za klinično kemijo in laboratorijsko medicino aktivno sodelujemo v njunih organih. Aktivni smo v delovnih skupinah pri pripravi strokovnih priporočil. Sodelujemo pri strokovnem izpopolnjevanju laboratorijskih strokovnjakov, pri oblikovanju in izvajanju programa izobraževanja Fakultete za farmacijio v dodiplomskem univerzitetnem programu Laboratorijska biomedicina in Srednje zdravstvene šole za laboratorijske tehnike. Izvajamo programe pripravništva za vse ravni kadrov v medicinskih laboratorijih. Izpolnjujemo tudi pogoje in imamo pooblastilo Ministrstva za zdravje RS za izvajanje programa specializacije iz medicinske biokemije.

Strategija strokovnega in poslovnega delovanja laboratorija je usmerjena v izgradnjo funkcionalne diagnostične enote, podprte z mednarodnimi strokovnimi smernicami. 
 

Raziskovalno delo

Sodelujemo tudi pri raziskovalnem delu, tako pri projektih Javne agencije za raziskovalno dejavnost RS (ARRS) kot pri različnih farmacevtskih raziskavah. Specifični strokovni delež s področja analitike prispevamo v raziskavah, ki potekajo pod okriljem EORTC (European Organisation for Research and Treatment of Cancer), pri izvedbi diplomskih, magistrskih in doktorskih nalog. Sodelujemo tudi z drugimi laboratoriji v državi. 

 

 

© 2019 - Onkološki inštitut Ljubljana
Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava