OI Ljubljana
Eng

Oddelek za kirurško onkologijo

Vodja oddelka za kirurško onkologijo
doc. dr. Gašper Pilko, dr. med.
T: + 386 1 5879 994
E: gpilko@onko-i.si

Kirurgija predstavlja glavni način zdravljenja raka, vse pogosteje pa se kombinira s komplementarnimi načini zdravljenja, kot so radioterapija in različne vrste sistemskega zdravljenja (kemoterapija, hormonsko zdravljenje, imunoterapija, gensko zdravljenje...). Kirurg, ki sodeluje v multidisciplinarnem timu, mora poglobljeno poznati biološke osnove določene vrste raka ter možnosti in omejitve komplementarnih načinov zdravljenja.
Kirurgi na oddelku za onkološko kirurgijo sodelujejo pri multidisciplinarnem zdravljenju naslednjih vrst raka:

  • rak dojk,
  • sarkomi,
  • maligni melanom,
  • rak prebavil (želodec, debelo črevo, danka),
  • rak ščitnice,
  • redke vrste raka (chordomi, paraganglioni ...).

Oddelek za kirurško onkologijo se deli na:

- Oddelek za splošno kirurgijo in

- Oddelek za abdominalno kirurgijo (E2 oddelek).

Oddelek za abdominalno kirurgijo (E2 oddelek)

Na Oddelku za abdominalno kirurgijo Onkološkega inštituta se ukvarjamo s kirurškim zdravljenjem raka želodca, debelega črevesa in danke, kirurgijo metastatskih rakov v trebušni votlini in na jetrih in s kirurgijo lokalno napredovalih rakov v medenici. Pri kirurškem zdravljenju lokalno napredovalih  tumorjev po potrebi sodelujemo z urologi, ginekologi, kirurgi plastiki in ortopedi. 

NAROČANJE NA  AMBULANTNI PREGLED ZA OPERATIVNI POSEG  
Naročanje na ambulantni pregled je možno preko triažne ambulante na tel. 01/5879163 (triaža, vsak delavnik od 9. do 14. ure) ali po elektronski pošti triaza@onko-i.si  ali po redni pošti na naslov:  Onkološki inštitut Ljubljana, Triažna ambulanta, Zaloška 2, 1000 Ljubljana ali osebno. Čakalna doba na prvi pregled je največ 7 dni. 

MULTIDISCIPLINARNA OBRAVNAVA BOLNIKOV 
Pred predvidenim operativnim posegom so bolniki obravnavani tudi  s strani specialistov klinične prehrane in po potrebi fiziatra in fizioterapevtov. Pacienti pred posegom dobijo ustrezna prehranska navodila s strani tima za klinično prehrano. Klinična prehrana je zelo pomembna pri zdravljenju malignih bolezni. Podhranjeni bolniki imajo več zapletov po operaciji, zato jih moramo pred operacijo ustrezno prehransko pripraviti. Fizično oslabele bolnike in podhranjene bolnike pred operacijo vključimo v program prehabilitacije z namenom izboljšanja fizičnega in prehranskega stanja in s tem zmanjšanja možnosti pooperativnih zapletov. Prehransko svetovanje in spremljanje je potrebno tudi po operaciji na oddelku in med kasnejšim spremljanjem na Onkološkem inštitutu. Več o klinični prehrani si lahko pogledate TUKAJ.

Rehabilitacija bolnikov se začne na oddelku takoj po operativnem posegu. Predstavitev si lahko pogledate TUKAJ.

Poseben pomen ima ustrezno izobraževanje bolnikov s strani zdravstvene nege, ki sodeluje pri zdravljenju bolnikov od predoperativne priprave naprej. Bolniki, ki bodo imeli izpeljano začasno ali trajno stomo, pričnejo izobraževanje o negi stome v ambulanti za nego stom že v času priprave na operacijo. V ta namen so v zdravstveni negi pripravili strokovno knjižico za bolnike z izpeljano črevesno stomo, ki jo lahko dobite na oddelku ali na internetni strani OI TUKAJ. Video predstavitev zdravstvene nege bolnika s stomo si lahko pogledate TUKAJ.
 
V primeru dodatnih vprašanj ali težav z nego stome lahko pokličete na telefon 01 587 9372 ali 01 587 9462 (vsak delavnik od 8. - 15. ure).

INFORMACIJE IN NAVODILA ZA BOLNIKE PRED SPREJEMOM NA OPERATIVNI POSEG
Po opravljenih vseh potrebnih diagnostičnih preiskavah se začne priprava na operativni poseg. Pred operativnim posegom boste poleg pregleda pri kirurgu opravili pregled v anesteziološki ambulanti in ambulanti za klinično prehrano, po potrebi tudi v fizioterapevtski ambulanti. 

Za pregled pri anestezistu potrebujete dokumentacijo vseh zdravljenj in terapij, ki ste jih imeli v preteklih letih in svež posnetek rentgenskega slikanja pljuč in posnet EKG srca. Po potrebi vas bomo pred operacijo naročili še na dodatne preiskave, ki jih potrebujete zato, da poteka operativni poseg čim bolj varno.  

O datumu operacije boste obveščeni po pošti ali telefonsko. V bolnišnico prinesite s seboj pribor za osebno higieno in vsa zdravila, ki jih jemljete. Zaradi izvajanja fizioterapije na oddelku priporočamo, da imate s seboj športne copate. 
Pred operacijo je pomembno, da ste čim več fizično aktivni, opustite kajenje in prekomerno pitje alkohola. 

Za dodatne informacije lahko pokličete na tel. številko E2 oddelka 01 587 9359 ali e-naslov: kirurgija.E2@onko-i.si

Pomembne telefonske številke:
Triažna ambulanta za naročanje: 01 587 9163 (triaža, vsak delavnik od 9. do 14. ure)
Posvetovalnica za klinično prehrano: 01 587 9234 (od 8. do 9. ure in od 14. do 15. ure)
Posvetovalnica za enterostomalno terapijo: 01 587 9372 ali 01 587 9462 (od 8. do 15. ure)
Kirurški oddelek, informacije: 01 587 9359 (vsak dan)
Oddelek za intenzivno terapijo, informacije: 01 587 9922 (vsak dan)

NAVODILA ZA PREDSTAVITEV BOLNIKOV NA KONZILIJU ZA ZDRAVLJENJE TUMORJEV PREBAVIL

Navodila

Formular

 

 

© 2019 - Onkološki inštitut Ljubljana
Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava