OI Ljubljana
Eng

Oddelek za radiofiziko

Vodja oddelka za radiofiziko

Rihard Hudej, univ. dipl. fiz.
E: RHudej@onko-i.si

V oddelku za radiofiziko je zaposlenih 13 dozimetristov in 15 medicinskih fizikov, med katerimi je trenutno 12 pooblaščenih izvedencev medicinske fizike, trije pa so v postopku pridobivanja tega naziva. 

Med poglavitna opravila, ki jih izvajamo na oddelku, sodijo načrtovanje obsevanja z individualnim zagotavljanjem kvalitete obsevalnih načrtov, izvajanje programov zagotavljanja kvalitete na obsevalnih aparatih ter simulatorjih in skrb za posebne informacijske sisteme v sektorju radioterapije. 

Po namestitvi in prevzemu novih linearnih pospeševalnikov zaposleni izvajamo podrobna merjenja fizikalnih parametrov fotonskih/elektronskih snopov, ki izhajajo iz pospeševalnikov. Ta merjenja so osnova za računalniške modele linearnih pospeševalnikov v sistemih za načrtovanje obsevanja. Na oddelku uporabljamo tri načrtovalne sisteme – Monaco (Elekta), Eclipse (Varian) in iPlan (BrainLab), načrtujemo pa lahko klasična 3D konformna obsevanja (3D CRT), intenzitetno-modulirana obsevanja (IMRT), volumetrično-modulirana rotacijska obsevanja (VMAT) in stereotaktična obsevanja (SRS in SBRT).

 

 

© 2019 - Onkološki inštitut Ljubljana
Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava