OI Ljubljana
Eng

Klinični oddelki

Vodja kliničnih oddelkov za radioterapijo

Marta Globočnik Kukovica, dr. med.
T: +386 1 5879 296
E: mglobocnik@onko-i.si

 

 

V Sektorju radioterapije imamo za potrebe hospitalizacije na voljo 73 bolnišničnih postelj na oddelkih H2, C1L in BRT ter 10 postelj za aplikacijo ambulantne kemoterapije. Oddelek BRT je oddelek zaprtega tipa, zato obiski tam hospitaliziranih bolnikov niso možni. Več kot 90 % bolnikov se z obsevanjem zdravi ambulantno, v bolnišnico sprejmemo le bolnike, ki zaradi svojega zdravstvenega stanja ali kompleksnosti zdravljenja potrebujejo hospitalizacijo.

 

 

© 2019 - Institute of Oncology Ljubljana