OI Ljubljana
Eng

Oddelek za brahiradioterapijo

Vodja oddelka za brahiradioterapijo

doc. dr. Barbara Šegedin, dr. med.
E: bsegedin@onko-i.si

 

Oddelek za brahiradioterapijo je enota Sektorja za radioterapijo in se nahaja v prvi kleti stavbe E. Je zaprtega tipa, zato obiski pri bolnicah in bolnikih, hospitaliziranih na tem oddelku, niso mogoči.

 

Brahiradioterapija (iz grške besede »brachys« – βραχυς – kratka razdalja), ki jo imenujemo tudi notranje obsevanje, je vrsta obsevanja, pri katerem vir sevanja oziroma vodila, ki nosijo vir sevanja, vstavimo v tumor, ležišče tumorja ali njegovo neposredno bližino. Ker hitrost doze z oddaljenostjo od vira hitro pada, lahko na ta način tarčni volumen obsevamo z zelo visokimi dozami ob spoštovanju doznih omejitev za zdrava tkiva v okolici. Z uporabo brahiradioterapije čas zdravljenja (obsevanja) skrajšamo in s tem zmanjšamo možnost pospešene delitve rakavih celic med zdravljenjem. Brahiterapijo lahko uporabljamo samostojno, pogosteje pa v kombinaciji z drugimi metodami zdravljenja npr. kirurgijo in/ali teleradioterapijo (zunanjim obsevanjem). Brahiradioterapija se lahko uporablja pri zdravljenju raka materničnega vratu in telesa, raka nožnice in zunanjega spolovila, raka prostate, rakov glave in vratu (jezik, ustno dno, ustni in nosni del žrela, lice, ustnica), raka dojke, raka zadnjika, požiralnika, danke in žolčevodov, raka sapnika in sapnic, kožnega raka, raka očesa in rakov mehkih tkiv. V Sloveniji izvajamo brahiradioterapijo ginekoloških rakov, raka prostate, raka požiralnika, raka zadnjika, očesnega raka in kožnega raka.

 

Na oddelku izvajamo ambulantne preglede (prve in kontrolne), nekatere ambulantne posege (transrektalni ultrazvok, vstavitev fiducijskih označevalcev v prostato, cistokopijo, ipd.) ter brahiterapevtske posege brez ali z anestezijo.

 

Strojna oprema oddelka za brahiradioterapijo obsega napravo za naknadno polnjenje HDR (angl. »high dose rate«), napravo za naknadno polnjenje PDR  (angl. »pulse dose rate«), obe GammaMed Plus iX, rentgenski aparat Philips Endura (C–lok) in ultrazvočni aparat s transrektalno in transabdominalno sondo. Na oddelku imamo sodobno opremljeno operacijsko dvorano, kjer opravljamo brahiterapevtske posege (slika 6).

 

Obsevanje poteka v zaščiteni sobi, kjer je bolnik sam, zdravstveno osebje pa ga spremlja preko videonadzornega sistema. Vstavljena vodila s plastičnimi cevkami povežemo z napravo za naknadno polnjenje (slika 7), ki pri prenosu vira sevanja (radioaktivni izotop iridija - 192Ir) v vodila upošteva predhodno izdelan individualni obsevalni načrt.

 

Že od leta 2006 brahiradioterapija raka materničnega vratu (slika 8) in raka prostate (slika 9) poteka na podlagi MR posnetkov z vstavljenimi vodili, ki jih uporabljamo za vrisovanje tarčnega volumna in ogroženih organov ter za načrtovanje obsevanja. Tej tehniki pravimo slikovno vodena adaptivna brahiradioterapija (angl. »image guided adaptive brachytherapy« - IGABRT) in predstavlja zlati standard brahiradioterapije raka materničnega vratu. V razvitem svetu pa se vedno pogosteje uporablja tudi pri notranjem obsevanju raka prostate.

 

Oddelek za brahiradioterapijo OIL je že vrsto let referenčni center za brahiradioterapijo različnih tumorjev in učni center za zdravnike, medicinske fizike in radiološke inženirje z vsega sveta. Pionirji v svetu smo tudi pri razvoju individualnih vodil za bolnice, pri katerih s komercialno dostopnimi vodili tarčnega volumna (tumorja) ne bi mogli ustrezno obsevati. V sodelovanju s slovenskim podjetjem 3DMED razvijamo in s pomočjo 3D tiskanja izdelujemo individualna vodila predvsem za bolnice z ginekološkimi raki (slika 10).

 

 

 

© 2019 - Onkološki inštitut Ljubljana
Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava