OI Ljubljana
Eng

Oddelek za teleradioterapijo

Vodja oddelka za teleradioterapijo 

Vodja oddelka za teleradioterapijo
asist. dr. Marija Skoblar Vidmar, dr. med.
E: MSkoblar@onko-i.si

 

 

Večino obsevanih bolnikov zdravimo s teleradioterapijo, pri kateri obsevalni žarki od zunaj prehajajo skozi bolnikovo telo. Pred pričetkom zdravljenja je potreben eden ali več obiskov na simulatorju (slika 1), kjer se opravi priprava na obsevanje. Na podlagi slik, zajetih na simulatorju, se pripravi obsevalni načrt (slika 2) in šele nato lahko bolnika obsevamo z obsevalnim aparatom - linearnim pospeševalnikom (slika 3). Linearni pospeševalniki se zaradi varnosti ostalih bolnikov in osebja nahajajo v posebnih  prostorih oziroma bunkerjih (slika 4), z njimi pa iz nadzorne sobe (slika 5) upravljajo radiološki inženirji, ki so z bunkerjem povezani z avdio-video povezavo. Približno 90 % bolnikov v Sloveniji se s teleradioterapijo zdravi ambulantno, tako da so lahko med zdravljenjem doma s svojimi družinami. V bolnišnico sprejmemo le tiste bolnike, ki zaradi svojega zdravstvenega stanja ali kompleksnosti zdravljenja potrebujejo hospitalizacijo.

 

Strojna oprema Oddelka za teleradioterapijo, ki se nahaja v prvi kleti stavbe D, vključuje:

- osem linearnih pospeševalnikov (pet aparatov proizvajalca Varian in tri aparate

  proizvajalca Elekta) za obsevanja s fotoni in elektroni različnih energij, opremljenih s

  sistemi ABC, EPID, CBCT, Exac Trac in/ali OBI za verifikacijo obsevalnih polj;

- en terapevtski rentgenski aparat za obsevanje kožnih tumorjev;

- dva CT, en MRI in en konvencionalni rentgenski simulator;

- sistem za obsevanje celega telesa (TBI), ki je rezultat lastnega znanja in razvoja;

- vso pripadajočo strojno in programsko opremo za načrtovanje in izvajanje obsevanja
ter kontrolo kakovosti. 

 

Z navedeno strojno opremo in trenutno kadrovsko zasedbo opravimo letno okrog 6.200 teleradioterapevtskih posegov pri približno 4.800 bolnikih. Pri vseh radikalno zdravljenih bolnikih uporabljamo vsaj tridimenzionalno načrtovano konformno obsevanje (angl. »3-D conformal radiotherapy« - 3DCRT). V zadnjih letih se strmo povečuje število bolnikov, obsevanih s kompleksnejšimi obsevalnimi tehnikami, kot so intenzitetno-modulirano obsevanje (angl. »intensity modulated radiotherapy« - IMRT), intenzitetno-modulirano rotacijsko obsevanje (angl. »intensity modulated arc therapy« - IMAT ali RapidArc), stereotaktična radioterapija glave (angl. »stereotactic radiotherapy« - SRT) ali stereotaktična radiokirurgija (angl. »stereotactic radiosurgery« - SRS), v letu 2016 pa smo pričeli tudi z ekstrakranialnim stereotaktičnim obsevanjemtumorjev pljuč inhrbtenice (angl. »stereotactic body radiotherapy« - SBRT) in s štiridimenzionalno načrtovano radioterapijo in obsevanjem v globokem zadržanem vdihu pri izbranih bolnicah z rakom dojke (sistem ABC). Tako se po naboru razpoložljivih tehnik obsevanja izenačujemo z uveljavljenimi obsevalnimi centri v tujini. Za načrtovanje obsevanja uporabljamo MRI in konvencionalni simulator ter dva CT simulatorja; pri izbranih bolnikih pa v sodelovanju z Oddelkom za nuklearno medicino OIL uporabljamo tudi PET-CT aparat, s katerim lahko natančnost obsevanja še dodatno povečamo.  

 

 

© 2019 - Onkološki inštitut Ljubljana
Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava