OI Ljubljana
Eng

izobraževalna dejavnost

Na oddelku vsakodnevno potekajo izobraževalne dejavnosti za zunanje obiskovalce (specializanti, študenti, prostovoljci…). Se pa v  okviru te dejavnosti izvajajo tudi redna izobraževanja za zaposlene na Onkološkem inštitutu.
Člani tima oddelka za akutno paliativno oskrbo so predavatelji na 50-urnih Dodatnih znanjih iz paliativne oskrbe, ki potekajo pod okriljem Slovenskega združenja paliativne medicine in so zahtevana za pridobitev diplome iz Paliativne oskrbe pri Slovenskem Zdravniškem društvu.
Člani tima so tudi nosilci predmeta Paliativna oskrba na Medicinski fakulteti v Maiboru. Redno izvajajo tudi vaje iz predmeta Onkologija na oddelku za akutno paliativno oskrbo za študente Medicinske fakultete v Ljubljani.
So redni predavatelji na vseh večjih slovenskih kongresih s področja paliativne oskrbe.
Z namenom izobraževanja laične javnosti so zasnovali Projekt Metulj, v okviru katerega so na voljo nasveti za bolnike in svojce v času paliativne obravnave: www.paliativnaoskrba.si.

 

 

© 2018 - Onkološki inštitut Ljubljana