OI Ljubljana
Eng

14. seja Sveta OI

14. seja Sveta Onkološkega inštituta Ljubljana bo v torek, 17.12. 2019, ob 16. uri v sejni sobi stavbe C Onkološkega inštituta Ljubljana.

Dnevni red:

1.    Seznanitev s sklepom vlade o zamenjavi članov Sveta OI (poročevalka podpredsednica Sveta OI Tjaša Pečnik);
2.    Potrditev zapisnika 7. korespondenčne seje Sveta OI;
3.    Potrditev zapisnika 13. seje Sveta OI;
4.    Izvolitev predsednika Sveta Onkološkega inštituta Ljubljana (poročevalka Tjaša Pečnik);
5.    Pregled realizacije sklepov 13. seje Sveta OI (poročevalka Zlata Štiblar Kisić);
6.    Obravnava pojasnila v zvezi z izjavo generalne direktorice, objavljene v Dnevniku dne 14.11.2019 (poročevalka Tjaša Pečnik);
7.    Specifikacija porabe sredstev za nezdravstvene storitve v prvih devetih mesecih leta 2019 v izkazanem znesku 8.268.270 EUR, z navedbo dobavitelja ter vsebino zaračunanih storitev (poročevalka Zlata Štiblar Kisić);
8.    Seznanitev z vsebino pogodb/naročilnic ter z vsebino opravljenih in zaračunanih odvetniških storitev za obdobje jan-okt 2019 (poročevalka Zlata Štiblar Kisić);
9.    Seznanitev z vsebino pogodb/naročilnic ter z vsebino opravljenih in zaračunanih storitev s strani izvajalca Sandi Ogrizek s.p., za obdobje  jan-okt 2019 (poročevalka Zlata Štiblar Kisić);
10.    Obravnava poročila o ugotovitvah odvetniške družbe in svetovalca za informatiko glede pogodb z dobaviteljem informacijske podpore (Marand) (poročevalka Zlata Štiblar Kisić);
11.    Poročilo o načrtovanih in izvedenih investicijah in investicijskem vzdrževanju v letih 2016-2019 (vključno z investicijami v IT opremo) po vsebini, zneskih in virih ter pojasnilo odstopanja (poročevalka Iša Pliberšek);
12.    Okvirni načrt investicij in investicijskega vzdrževanja za obdobje 2020-2023 (poročevalka Iša Pliberšek);
13.    Predlog načrta revizije v letu 2020 (poročevalka Zlata Štiblar Kisić);
14.    Aktivnosti v zvezi z razpisom za imenovanje strokovnega direktorja OI (poročevalka Špela Sitar);
15.    Pregled gradiva inšpekcijskih služb v zvezi z delovnim razmerjem generalne direktorice OI Ljubljana (poročevalka Ana Kodrič);
16.    Informacije, vprašanja, pobude.                                                                                                                     
 

 

 

© 2019 - Onkološki inštitut Ljubljana
Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava