OI Ljubljana
Eng

Na 25. seji Sveta OI bo predstavljen tudi program dela za leto 2021

25. seja Sveta Onkološkega inštituta Ljubljana bo potekala v četrtek, 6. 5. 2021, ob 16. uri.

Člani bodo obravnavali naslednje točke dnevnega reda: 

1.    Potrditev Zapisnika 24. seje Sveta OI, št. 030-0008/2021-2, z dne 25.3.2021 
2.    Potrditev Zapisnika 18. korespondenčne seje Sveta OI, št. 030-0008/2021-3, z dne 9.4.2021 
3.    Pregled realizacije sklepov
4.    Program dela in finančni načrt za leto 2021 
5.    Čakalne dobe na OI 
6.    Investicijska dokumentacija in poročilo o spremljanju rezultatov in učinkov investicij 
7.    Poročilo o oddaji stvarnega premoženja v najem - dopolnitev 
8.    Razpolaganje s stvarnim premoženjem 
9.    Poročilo o evidentiranju poslovnega najema in revizija Navodil za ravnanje z osnovnimi sredstvi 
10.  Pravilnik o knjiženju in razporejanju prihodkov in stroškov/odhodkov po  stroškovnih mestih in po dejavnostih 
11.  Informacije, vprašanja, pobude.

Zaradi varnostnih ukrepov, povezanih z epidemijo COVID-19, bodo v sejni sobi prisotni le člani Sveta OI, ostali vabljeni bodo sejo spremljali preko ZOOM povezave.

 

 

© 2019 - Onkološki inštitut Ljubljana
Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava