OI Ljubljana
Eng

5. seja Sveta OI

5. seja Sveta Onkološkega inštituta Ljubljana bo v torek, 10. 4. 2018, ob 16. uri v sejni sobi stavbe C.

DNEVNI RED:

1. Potrditev zapisnika 4. seje Sveta OI;
2. Pregled realizacije sklepov 4. seje Sveta OI (poročevalka Zlata Štiblar Kisić);
3. Finančni načrt za leto 2018 (poročevalci: sanacijska uprava);
4. Določitev letne ocene za leto 2017 za zaposlene iz plačne skupine B, za potrebe
napredovanja po preteku mandata (poročevalka Kaja Kališnik);
5. Spremembe Statuta OI (poročevalka Zlata Štiblar Kisić);
6. Predlog odpisov osnovnih sredstev (poročevalec Andrej Šarc);
7. Stališče sveta zavoda v zvezi s pismom g. Janeza Remškarja (poročevalka Alenka Kovač
Arh);
8. Informacije, vprašanja, pobude.

 

 

© 2019 - Onkološki inštitut Ljubljana
Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava