OI Ljubljana
Eng

Avgustovska seja Sveta OI

7. seja Sveta OI bo v torek, 28.8.2018, ob 16.00 v sejni sobi stavbe C. Med drugim se bodo člani seznanili s poročilom o izvajanju sanacijskih ukrepov, vodstvo OI bo predstavilo polletno poročilo o poslovanju OI, obravnavali pa bodo tudi predlog Pravilnika o notranji organizaciji.

Dnevni red:

1. Potrditev zapisnika 6. seje Sveta OI
2. Pregled realizacije sklepov 6. seje Sveta OI
3. Poročilo o izvajanju sanacijskih ukrepov
4. Revizorjevo poročilo o ugotovitvah v zvezi z namensko porabo javnih sredstev, prejetih zaradi zagotavljanja finančne stabilnosti javnih zdravstvenih zavodov - sprememba
5. Polletno poročilo o poslovanju OI
6. Poročilo o vključenosti v e-Zdravje
7. Poročilo o čakalnih dobah na dan 30.7.2018
8. Obravnava predloga Pravilnika o notranji organizaciji OI
9. Predlog odpisov osnovnih sredstev
10. Informacije, vprašanja, pobude.

 

 

 

© 2019 - Onkološki inštitut Ljubljana
Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava