OI Ljubljana
Eng

Člani Sveta OI odobrili podaljšanje izvajanja posebnega programa za skrajševanje čakalnih vrst pri CT, MR in PET-CT preiskavah

Na današnji 10. seji Sveta Onkološkega inštituta (OI) so člani med drugim obravnavali predlog OI za podaljšanje izvajanja posebnega programa za skrajševanje čakalnih vrst pri CT, MR in PET-CT preiskavah, seznanili so se tudi s potekom investicije za nadgradnjo objekta H in novogradnjo stolpiča ter potrdili letni načrt notranje revizije za leto 2023.

OI na podlagi sklepa Ministrstva za zdravje že od leta 2020 izvaja posebni program za CT in MR preiskave na Oddelku za radiologijo in PET-CT preiskave na Oddelku za nuklearno medicino. Čakalne dobe za CT in MR preiskave se s tem programom uspešno obvladuje, pri PET-CT preiskavah pa se le preprečuje daljšanje kritičnih čakalnih dob. Ker pa se veljavnost sklepa ministrstva izteče 31.12.2022, so člani tokrat obravnavali predlog inštituta za podaljšanje izvajanja posebnega programa za skrajševanje čakalnih vrst pri omenjenih preiskavah. Člani so predhodno odobrili poseben program za skrajševanje čakalnih vrst za CT in MR preiskave na Oddelku za radiologijo v obsegu 750 preiskav na mesec ter za PET-CT preiskave na Oddelku za nuklearno medicino v obsegu 700 preiskav, in sicer za obdobje od januarja do decembra 2023. Dolgoročna rešitev za skrajšanje čakalnih vrst za omenjene preiskave pa je kadrovska okrepitev ter strojna širitev, predvsem pridobitev dodatne PET-CT aparature, ki je že načrtovana, ter na nacionalnem nivoju načrtovanje novega ciklotrona, je pojasnila strokovna direktorica OI izr. prof. dr. Irena Oblak.

Prostorska stiska na OI se bo le delno rešila tudi z nadgradnjo objekta H in novogradnjo objekta R. Člani so se na tokratni seji seznanili s potekom investicije in postavljenimi roki. Odstopanj od terminskega plana trenutno ni, dela pa se bodo predvidoma pričela čez eno leto.

Člani so potrdili tudi letni načrt notranje revizije za leto 2023. Na podlagi Zakona o nujnih ukrepih za zagotovitev stabilnosti zdravstvenega sistema (ZNUZSZS) namreč postopek izbire notranjega revizorja ter revizijske družbe za izvedbo revizije računovodskih izkazov izvede svet zavoda. Onkološki inštitut Ljubljana nima lastne revizijske službe, zato je bila predlagana sklenitev pogodbe z zunanjim izvajalcem v skladu s predpisi in postopki javnega naročanja. Člani so potrdili gradivo za izvedbo evidenčnega postopka zbiranja ponudb ter naložili Službi javnih naročil izvedbo evidenčnega postopka zbiranja ponudb za izvedbo notranje revizije.

 

 

© 2019 - Onkološki inštitut Ljubljana
Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava