OI Ljubljana
Eng

Člani Sveta OI potrdili plan dela in finančni načrt za leto 2018

Na 5. seji Sveta OI so člani potrdili plan dela in finančni načrt za leto 2018. Letni program dela izhaja iz ciljev, ki so opredeljeni v sprejeti Strategiji OI za obdobje 2016-2020 in v Sanacijskem programu, ki je bil sprejet marca 2018. Letni cilji so med drugim še izboljšati kakovost in varnost, izboljšati multidisciplinarno strokovno klinično delo, povečati klinično in predklinično raziskovanje ter izobraževanje in še naprej aktivno sodelovati v Državnem programu za obvladovanje raka 2016-2020 pri primarni in sekundarni prevenciji.

Načrtovana višina celotnih prihodkov za leto 2018 je 116.777.304 € in je za 7,6 % večja od doseženih v letu 2017. Načrtovan je torej pozitivni poslovni izid v letu 2018, in sicer v višini 282.758 €. Načrtovana je višja rast obsega delovnega programa v vseh dejavnostih, predvsem zaradi višjih cen zdravstvenih storitev za 5 %, ki veljajo s 1. 1. 2018, razen za programa CT in MR.

 

 

© 2019 - Onkološki inštitut Ljubljana
Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava