OI Ljubljana
Eng

Člani Sveta OI potrdili program dela in finančni načrt OI za leto 2014

V sredo, 9. aprila 2014, so člani Sveta OI na 5. seji potrdili Program dela in finančni načrt OI za leto 2014. Onkološki inštitut v letu 2014 načrtuje 89.206.061 evrov celotnih prihodkov. Ti so za 2,1 % višji kot so bili doseženi dohodki v letu 2013. OI načrtuje izravnan poslovni izid ob koncu leta.

Prim. Janez Remškar, generalni direktor OI: ''Glavni letni cilj Onkološkega inštituta v letošnjem letu je obravnavati bolnike z rakom tako kot to zahteva stroka, ob tem pa realizirati z ZZZS dogovorjen program in ob koncu leta doseči izravnan poslovni rezultat.  Na področju bolnišnične dejavnosti vstopamo v  leto 2014 z enakim obsegom dela kot lani. Ob nespremenjenih, ali celo težjih pogojih namreč ne moremo realno povečevati načrtovanega dela. Pri ambulantni dejavnosti  želimo ostati v lanskih okvirjih in omogočiti, da bi imeli zaposleni več časa za obravnavo bolnikov.''
Med pomembnejšimi letošnjimi cilji so tudi ureditev in širitev državnega presejalnega programa za raka dojk DORA, izvedba predpresoje akreditacije po standardih Joint Commision International ter ureditev sistemizacije in prenova organigrama.

Izr. prof. dr. Janez Žgajnar, strokovni direktor OI: '' Člani Strokovnega sveta OI smo na 7. seji dne 7. 4. 2014 sprejeli stališče v zvezi s predlaganim finančnim načrtom za leto 2014 in ga posredovali notranjim  članom Sveta OI. Stališče SS OI je, da SS sprejema predlagani finančni načrt za leto 2014 kljub dvema bistvenima pomanjkljivostma, ki sta: 1. načrt investicij v opremo je okrnjen in 2. v načrtu ni novih prepotrebnih zaposlitev. SS namreč ocenjuje, da je sprejetje načrta za letošnje leto (kljub naštetim pomanjkljivostim) nujno zaradi zagotavljanja nemotenega delovanja OI pri oskrbi bolnikov vsaj v dosedanjem obsegu; med drugim tudi zaradi nujne ureditve sprememb statusov za že zaposlene kadre. Obenem SS opozarja, da je v nadaljevanju nujen dogovor z (novo ekipo) Ministrstva za zdravje o prepotrebnih dodatnih zaposlitvah na najbolj kritičnih področjih, kar bo omogočilo delovanje na ravni, kot ga od nas pričakuje država.''

Na seji so člani obravnavali tudi potek sanacije vodovoda. Do sredine maja bo pripravljen terminski načrt oziroma natančen elaborat poteka del, ki bo usklajen s posameznimi oddelki. Sprva bodo dela potekala v kleti, predvidoma v juliju pa se bodo dela nadaljevala na oddelkih.

 

 

© 2019 - Onkološki inštitut Ljubljana
Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava