OI Ljubljana
Eng

Člani Sveta OI potrdili sanacijski program

Na 4. Seji Sveta Onkološkega inštituta so člani potrdili sanacijski program za zagotovitev poslovne in plačilne stabilnosti inštituta, razen v delu, ki se nanaša na nov Pravilnik o notranji organizaciji, ki je še v fazi priprave in zaenkrat še ne bo vključen v sanacijski program.

Generalna direktorica Zlata Štiblar Kisić je poudarila, da OI vse od leta 2011 dalje sproti in učinkovito zmanjšuje izgubo iz preteklih let. »Kljub temu, da so stroški dela vsa leta močno naraščali, smo uspeli obdržati presežek prihodkov nad odhodki in tudi lansko leto zaključili pozitivno. Sistematično smo izvajali ukrepe in izboljševali delovne procese ter zmanjšali stroške na področjih, kjer je le bilo mogoče«, je še dejala.

Izpostavila je, da to ne pomeni, da ne obstajajo možnosti za še boljše in bolj racionalno poslovanje. Konkretni sanacijski načrt je priložnost, da se izvede še dodatne ukrepe, ki bodo pripomogli k dokončnemu pokritju izgub iz preteklih let. Zagotoviti želijo dokončno sanacijo in izboljšanje, optimizacijo  delovnega procesa in zmanjšanje stroškov na vseh objektivno mogočih postavkah, kljub negotovi finančni politiki. Naloga zdravstvene politike je, da zagotovi stabilne in predvsem v naprej znane okoliščine s stabilnim in v zadostni višini zagotovljenim financiranjem dejavnosti javnih zdravstvenih zavodov. Samo tako bodo javni zdravstveni zavodi lahko načrtovali in tudi optimizirali svoje poslovanje in stroške.

Ključni so sanacijski ukrepi prestrukturiranja delovanja bolnišnice, med katerimi so ukrepi, ki se nanašajo na izvajanje zdravstvenih programov, stroške in tržno dejavnost, izvedljivi pa so v 12 mesecih od pričetka sanacije. Med njimi so: povečanje utemeljenih sprejemov v akutno bolnišnično obravnavo, bolj dosledno beleženje porabe zdravil pri pacientih, hitrejše umerjanje obsevalnih aparatov, nov dodatni obsevalni prostor in menjava obsevalnega aparata. Ukrepi, ki se nanašajo na financiranje in investiranje, pa zahtevajo daljše časovno obdobje realizacije, saj je potrebno spoštovati zakonske predpise predvsem na področju javnega naročanja.

 

 

© 2019 - Onkološki inštitut Ljubljana
Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava