OI Ljubljana
Eng

Člani Sveta OI so se na 3. seji seznanili s postopkom za imenovanje novega strokovnega direktorja ob poteku mandata trenutni strokovni direktorici

V ponedeljek, 12. februarja 2024, je potekala 3. seja Sveta Onkološkega inštituta Ljubljana (OI), na kateri so se člani med drugim seznanili s postopkom in časovnico za imenovanje novega strokovnega direktorja ob prenehanju mandata trenutni strokovni direktorici izr. prof. dr. Ireni Oblak konec marca. 

Razpis za novega strokovnega direktorja OI
Člani Sveta OI so se seznanili s postopkom in časovnico za imenovanje novega strokovnega direktorja OI. Z dnem 24. 3. 2024 namreč trenutni strokovni direktorici izr. prof. dr. Ireni Oblak, dr. med., preneha mandat, skladno s tem pa je treba izvesti nov postopek imenovanja strokovnega direktorja. Strokovnega direktorja zavoda imenuje in razrešuje svet zavoda po predhodnem mnenju strokovnega sveta zavoda. Strokovnega direktorja svet zavoda imenuje na podlagi javnega razpisa, ki bo objavljen predvidoma sredi februarja.

OI dosledno sledi navodilom o dopustnih čakalnih vrstah
Člani Sveta OI so se seznanili z rednim poročilo o čakalnih dobah. OI dosledno sledi navodilom o dopustnih čakalnih vrstah in si prizadeva, da pri onkoloških bolnikih za potrjene vrste zdravstvenih storitev (v nadaljevanju VZS), ki so po sklepu Razširjenega strokovnega kolegija za onkologijo prvi, kontrolni in konziliarni onkološki pregled, nima nedopustnih čakalnih dob. OI spremlja tudi nadaljnje napotitve in obravnave znotraj zavoda, na katere bolnika naroča onkolog. Še vedno izstopa čakalna doba na MR-slikanje, ki je zadnji mesec krajša in znaša 21 dni, mesec poprej je znašala 25 dni (lani januarja pa 20 dni). Trenutno OI beleži krajšo čakalno dobo na slikanje s PET/CT, ki znaša 16 dni, mesec poprej pa je znašala 25 dni, kar je podobno kot lani januarja. Čakalna doba na slikanje z MR je povezana z vse večjimi potrebami po teh preiskavah, ki jih s kadrovskim, strojnim in predvsem prostorskim reševanjem težko sledimo. OI načrtuje pridobitev dodatne MR-aparature, ki pa ji bo morala slediti tudi kadrovska in prostorska rešitev. Ponovno je bilo izpostavljeno, da  je pridobitev ciklotrona za lastno proizvodnjo radiofarmakov vse večja nuja in da glede tega dogovori z UKC Ljubljana in UKC Mariborom ter Ministrstvom za zdravje ter ostalimi deležniki potekajo.

V nadaljevanju so se člani Sveta OI seznanili še s poročilom o nadurnem delu in izplačilu povečanega obsega dela za leto 2019, 2022 in 2023 ter priporočili vodstvu, da pripravijo navodilo glede upravičenosti in evidentiranja povečanega obsega dela. Člani sveta so se seznanili še s poročilom o sklenjenih pravnih poslih, katerih vrednost presega 300.000,00 EUR brez DDV in ki so bili sklenjeni v obdobju 1. 4.-31. 12. 2023, s poročilom o izvajanju ključnih investicij v vrednosti nad 1.000.000 EUR brez DDV, s poročilom o stanju in ukrepih za celovito prenovo informacijskega področja OI, s poročilom o inšpekcijskih nadzorih na OI z dne 2. 2. 2024 ter s poročilom o postopkih prodaje nepremičnin.

 

 

© 2019 - Onkološki inštitut Ljubljana
Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava