OI Ljubljana
Eng

Doc. dr. Maja Čemažar je prejela Zoisovo priznanje za pomembne dosežke na področju eksperimentalne onkologije

Doc. dr. Maja Čemažar je vodja laboratorija za tumorsko bioterapijo na Oddelku za eksperimentalno onkologijo Onkološkega inštituta v Ljubljani. Znanstveno raziskovalno delo dr. Čemažarjeve zajema biomedicinske aplikacije elektroporacije, predvsem na dveh področjih, elektrogenske terapije raka in uvedba elektrokemoterapije v veterinarsko medicino. Doc. dr. Maja Čemažar je s sodelavci v Sloveniji l. 1999 pričela z raziskavami električno posredovanega vnosa plazmidne DNK v čvrste tumorje. Njen izvirni prispevek je določitev najustreznejših parametrov za učinkovito transfekcijo tumorjev, določitev prostorske in časovne odvisnosti transfekcije glede na izbrane parametre ter tudi delno pojasnitev vpliva zgradbe tumorskega tkiva na učinkovitost transfekcije. Te raziskave v eksperimentalnih pogojih in vivo so tvorile osnovo za izvedbo prvih kliničnih študij genske terapije v humani in veterinarski medicini v Sloveniji.

Mednarodno sodeluje dr. Maja Čemažar predvsem z dvema priznanima inštitucijama Gray Cancer Institute, Velika Britanija in Institut de Pharmacologie et de Biologie Structurale, Francija. V Gray Cancer Institute je leat 1999 kot post doktorand in kasneje kot raziskovalka na tem inštitutu pričela z raziskavami genske terapije raka. V tem času je prenesla svoje izkušnje o elektroporaciji na to inštitucijo in tudi ena prvih na svetu in vivo dokazala časovno odvisnost električno posredovane transfekcije v eksperimentalnih tumorjih in vivo. Kasneje, l. 2004 je kot raziskovalka 6 mesecev delovala v Franciji, kjer je z neinvazivnimi metodami raziskovala vpliv ekstracelularnega matriksa na uspešnost transfekcije. Plod lastnega dela v Sloveniji in sodelovanja z omenjenima sodelujočima ustanovama je 38 člankov v SCI, ki imajo 113 citatov. Celokupno njeno delo je citirano več kot 450 krat. Posebno odmeven je bil članek v reviji BMC Cancer, ki je bil visoko obiskan in bil uvrščen kot izbor urednikov med najbolj zanimive članke v mesecu objave.

Elektrokemoterapija raka je že v zadnji fazi kliničnega preizkušanja in prehaja v standardno zdravljenje. Velik doprinos dr. Maje Čemažar k širši uporabi elektrokemoterapije je bil uvajanje elektrokemoterapije v veterinarsko medicino. S sodelavci na Veterinarski fakulteti, Klinika za kirurgijo in male živali je prva v Sloveniji uvedla to terapijo v zdravljenje domačih živali in sicer pri zdravljenju različnih tumorjev psov, mačk in konjev. Rezultati študij kažejo, da je elektrokemoterapija tako s ciplatinom kot z bleomicinom zelo uspešna metoda zdravljenja. Poseben znanstveni dosežek pa je, da se zdravljenje izvaja tudi na primarnih tumorjih psov, mačk in konjev. Elektrokemoterapija ima v veterinarski medicini izjemno perspektivo, saj je izvedba terapije preprosta, hitra in s tem tudi poceni. V primerjavi s kirurškim pristopom, pri elektrokemoterapiji živali ni potrebno anestezirati in hospitalizirati, kar predstavlja manjši stres tako za psa, kot tudi lastnika in ima tudi ekonomski učinek.

 

 

© 2019 - Onkološki inštitut Ljubljana
Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava