OI Ljubljana
Eng

Državni program obvladovanja raka in Onkološki inštitut Ljubljana podpirata predlog zakona o pravici oseb po prebolelem raku do enakega dostopa do zavarovalnih in kreditnih produktov

Državni program obvladovanja raka (DPOR) in Onkološki inštitut Ljubljana podpirata predlog zakona o pravici oseb po prebolelem raku do enakega dostopa do zavarovalnih in kreditnih produktov (v nadaljevanju pravica do pozabe), ki ga je ministrstvo za zdravje vložilo v javno razpravo v začetku aprila 2024. Državni program obvladovanja raka si za sprejetje tega zakona aktivno prizadeva že nekaj časa in je tudi tvorno sodeloval pri pripravi zakonskih rešitev. Pravica do pozabe je pravica posameznika, da pri sklepanju finančnih, zavarovalnih in podobnih produktov v določenem obdobju (pet oziroma deset let) po prebolelem raku ni več dolžan dajati informacij o svoji pretekli bolezni. Prepričani smo, da bo Zakon, ki določa pravico do pozabe, znatno izboljšal kakovost življenja oseb po zaključenem zdravljenju in prebolelem raku. Pravica do pozabe je tudi eno izmed prednostnih področij Evropskega načrta za boj proti raku.

Preživetje bolnikov z rakom se tako v Evropi kot tudi v Sloveniji povečuje. V zadnjih desetih letih smo v Sloveniji uspeli nadpovprečno povišati preživetje bolnikov glede na Evropsko unijo, za več kot 10 odstotnih točk. Med nami je tako po podatkih Registra raka Republike Slovenije leta 2020 živelo že več kot 124.000 oseb, ki jim je bila kadarkoli v življenju postavljena diagnoza rak. 

Osebe, ki so prebolele raka, se ob vračanju v aktivno življenje soočajo s številnimi izzivi, med drugim tudi pri dostopu do kreditno-finančnih storitev in življenjskih zavarovanj. Onemogočen dostop do tovrstnih finančnih produktov še posebej prizadene posameznike, ki so za rakom zbolele v otroštvu oziroma v zgodnjih odraslih letih. V Državnem programu obvladovanja raka smo tako ob sprejemu novega petletnega programa za obdobje od leta 2022 do leta 2026 pričeli s prizadevanji ter pobudami za vzpostavitev zakonskih rešitev, ki bi določale pravico do pozabe, in njihovo uveljavitev. 

Zakon o pravici oseb po prebolelem raku do enakega dostopa do zavarovalnih in kreditnih produktov določa, da bodo osebe, ki so prebolele raka, in je od ozdravitve minilo pet oziroma deset let, lahko sklepale finančne, zavarovalne in podobne produkte pod enakimi pogoji kot vsi ostali, ki za rakom nikoli niso zboleli (v nadaljevanju pravica do pozabe). Zakon tako določa prepoved diskriminacije ob odločitvi o odobritvi poslovnega razmerja z zavarovalnico in kreditodajalcem, kot tudi pri pogojih sklenitve z zavarovalnico in kreditodajalcem. To konkretno pomeni, da posamezniki pet oziroma deset let po zaključenem aktivnem zdravljenju raka ne bodo več dolžni podajati informacij o svoji pretekli bolezni; bankam, zavarovalnicam in drugim finančnim inštitucijam pa teh informacij ne bo več dovoljeno zbirati

Pravica do pozabe eden izmed pomembnih ciljev Evropskega načrta boja proti raku

Pravica do pozabe je tudi eden izmed pomembnih ciljev Evropskega načrta za boj proti raku, ki je v Sloveniji implementiran v ciljih in aktivnostih Državnega programa obvladovanja raka. Do sedaj je bila zakonsko sprejeta in uveljavljena v šestih državah članicah Evropske unije – v Belgiji, Luksemburgu, Franciji, Romunija, na Portugalskem in Nizozemskem. 

Predlog Zakona o pravici oseb po prebolelem raku do enakega dostopa do zavarovalnih in kreditnih produktov je izjemnega pomena. Za osebe, ki so prebolele raka, pomeni znatno izboljšanje kakovosti življenja po bolezni, zato ga je potrebno zakonsko čimprej sprejeti in uveljaviti. Državni program obvladovanja raka in Onkološkem inštitutu Ljubljana jasno prepoznavata, da gre za pomemben korak pri izboljšanju položaja in podpore osebam, ki so prebolele raka, v slovenski družbi. 

 

 

© 2019 - Onkološki inštitut Ljubljana
Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava