OI Ljubljana
Eng

Energetska obnova stavb OI

Od leta 2010 poteka na Onkološkem inštitutu energetska obnova starih stavb B in C, ko je OI z Ministrstvom za zdravje sklenil pogodbo o sofinanciranju operacije Izvedba energetske učinkovitosti na Onkološkem inštitutu Ljubljana po predhodno objavljenem in zaključenem javnem razpisu. Predmet razpisa je bila dodelitev nepovratnih evropskih sredstev za kritje stroškov pri energetski sanaciji bolnišnice. Namen financiranja je, da se ustvarijo specifični energetski prihranki v višini 205,34 kwh/m²/letno. Skupna vrednost investicije je 839.581,89 €.

V sklopu operacije bodo izvedene naslednje aktivnosti:
- vgradnja energijsko varčnih oken
- vgradnja toplotne izolacije v strop proti strehi
- sanacija fasade na stavbi C
- sanacija toplotne podpostaje v stavbi B
- vgradnja varčnih svetil
- namestitev števcev električne in toplotne energije
- vgradnja termostatskih ventilov (289 kom) skupaj s hidravličnim uravnoteženjem ogrevalnega sistema
- zamenjava iztrošenih radiatorjev
- vgradnja kompenzatorja električne energije
- vgradnja CNS
- vgradnja solarnega sistema 100 m2 na stavbo C s pripravo tople sanitarne vode
- vgradnja prezračevalnega sistema v stavbo B
- projektna in investicijska dokumentacija
- nadzor in inženiring.

Do sedaj je OI uspešno izvedel sledeče aktivnosti:
- vgradnja energijsko varčnih oken v stavbah B in C
- vgradnja toplotne izolacije v strop proti strehi
- sanacija fasade na stavbi C
- vgradnja termostatskih ventilov
- zamenjava iztrošenih radiatorjev
- trenutno poteka sanacija toplotne podpostaje v stavbi B.

Nepovratna sredstva predstavljajo 90 % upravičenih stroškov sofinanciranja, od tega predstavljajo namenska sredstva Kohezijskega sklada, opredeljena v okviru prednostne usmeritve »Energetska sanacija in trajnostna gradnja stavb«, v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete »Trajnostna raba energije«, 85-% delež, slovenska udeležba v okviru iste prioritete pa 15-% delež. Preostale stroške krije OI.

http://www.eu-skladi.si

 

 

 

© 2019 - Onkološki inštitut Ljubljana
Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava