OI Ljubljana
Eng

Javni razpis za 2 kandidata za mlade raziskovalce pri znanem mentorju v letu 2018

Onkološki inštitut razpisuje 2 prosti delovni mesi za mlade raziskovalce, in sicer:

Pri znan. sod. dr. Boštjanu Markelcu, univ. dipl. biol.
Raziskovalno področje mentorja: onkologija, tumorska biologija, radiobiologija, genska terapija raka.
Na Oddelku za eksperimentalno onkologijo bo delo potekalo v okviru programske skupine P3-0003: Razvoj in ovrednotenje novih terapij za zdravljenje malignih tumorjev. Skupina se ukvarja s translacijskimi raziskavami na področju raka, predvsem z razvojem antiangiogenih in imunomodulatornih genskih terapij in DNA vakcinacij, samih ali v kombinaciji s standardnimi zdravljenji, kot je npr. radioterapija. V raziskavah genske terapije se bo uporabljalo različne vrste plazmidne DNA in različne vrste dostavnih sistemov (elektroporacija ter drugi fizikalni ali biološki načini vnosa v tarčne celice), ki so primerni tudi za uporabo v kliničnih študijah. Mladi raziskovalec se bo tekom usposabljanja spoznal z velikim številom različnih eksperimentalnih metod, od molekularno-bioloških do različnih testov na celičnih kulturah rakavih in normalnih celic ter mišjih živalskih modelov. Poudarek bo tudi na uporabi konfokalne mikroskopije za spremljanje fizioloških procesov in vivo. Študij bo potekal na študijskem programu UL Biomedicina, temeljna medicinska smer, mladi raziskovalec pa bo vključen v domače in mednarodne projekte, ki se izvajajo v okviru programske skupine. Študijsko področje mladega raziskovalca: biologija, mikrobiologija, medicina, biokemija, farmacija, veterina, biotehnologija …

Pri doc. dr. Eriku Škofu, dr. med.
Raziskovalno področje mentorja: onkologija, internistična onkologija, citopatologija, tumorska biologija, imunologija.
V Sektorju internistične onkologije bo delo potekalo v okviru programske skupine P3-0289: Značilnosti malignih neoplazem, pomembne za diagnozo ter napoved poteka bolezni in izida zdravljenja. V delu bodo raziskovali vlogo citopatologije pri opredelitvi morfoloških, antigenskih in molekularnih značilnosti epitelijskega raka jajčnikov pomembnih za diagnozo in zdravljenje ter  njeno vlogo pri preučevanju imunskega odgovora na bolezen. Delo bo potekalo kot kombinacija kliničnega dela (Sektor internistične onkologije) in dela v laboratoriju (Oddelek za citopatologijo in Oddelek za molekularno diagnostiko). Mladi raziskovalec se bo tekom usposabljanja spoznal z različnimi metodami sodobne diagnostike (delo z mikroskopom, uporaba imunocitokemičnih metod, izdelava citoloških blokov, uporaba pretočne citometrije, genetske metode za določanje prisotnosti mutacije v genih BRCA 1/2), ki se jih uporablja pri zdravljenju raka. Študij bo potekal na študijskem programu UL Biomedicina, temeljna medicinska smer, mladi raziskovalec pa bo vključen v domače in mednarodne projekte, ki se izvajajo v okviru programske skupine. Študijsko področje mladega raziskovalca: biologija, mikrobiologija, medicina, biokemija, farmacija, veterina, biotehnologija …

Podrobnejše informacije najdete v priponki.

 

 

© 2019 - Onkološki inštitut Ljubljana
Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava