OI Ljubljana
Eng

Javni razpis za 3 kandidate za mlade raziskovalce pri znanem mentorju v letu 2017

Onkološki inštitut razpisuje 3 prosta delovna mesta za mlade raziskovalce, in sicer:

-  pri prof. dr. Gregor Serša, univ. dipl. biol.: Delo bo potekalo v okviru programske skupine P3-0003 Razvoj in ovrednotenje novih terapij za zdravljenje malignih tumorjev. Skupini se ukvarjata s translacijskimi raziskavami na področju raka in raziskavami  zgodnjega odkrivanja in zdravljenja predrakavih sprememb in raka. V diagnostiki raka se uporabljajo različni testi s katerimi želimo odkriti bolezen v čim bolj zgodnji fazi, da lahko raka preprečimo ali popolnoma pozdravimo. Za zgodnje odkrivanje predrakavih in rakavih sprememb materničnega vratu se v okviru državnega presejalnega programa ZORA v Sloveniji uporablja bris materničnega vratu za citološki pregled, ki ne daje več zadovoljivih rezultatov.  Z raziskavami želimo ugotoviti katere nove metode so bolj učinkovite in bi jih bilo možno umestiti v program ZORA ob načrtovani presoji za spremembo presejalne politike do leta 2021. Mladi raziskovalec se bo tekom usposabljanja spoznal z metodami priprave tekočinskih vzorcev, imunocitokemičnimi barvanji, molekularnimi testi vključno z genotipizacijo HPV in epidemiološkimi in statističnimi metodami za klinično vrednotenje učinkovitosti teh testov. Poudarek bo na testiranju  medija za tekočinsko citologijo, ki bo omogočal številne teste iz enega vzorca. Študij bo potekal na študijskem programu UL Biomedicina, temeljna medicinska smer, mladi raziskovalec pa bo vključen v domače in mednarodne projekte, ki se izvajajo v okviru programske skupine.

- pri prof. dr. Janez Žgajnar, dr. med.: Delo bo potekalo v okviru programske skupine P3-0352 - Družine s povišano ali visoko ogroženostjo za raka: svetovanje, odkrivanje mutacij in preprečevanje raka. Področje dela mladega raziskovalca bo predvsem analiza ukrepov, ki jih izvajamo na OI Ljubljana za nosilce mutacij povezanih s pogostim zbolevanjem za rakom dojk. Pri tem bo v ospredju analiza kirurških profilaktičnih posegov , njihova dinamika skozi čas ter izhodi zdravljenj. Še posebej se bomo osredotočili na profilaktične mastektomije, časovno dinamiko odločitev žensk za ta poseg, stopnjo rekonstrukcij ter izhodi kirurških zdravljenj. Analiza bo potekala po podskupinah glede na morebitno že zbolele ali zdrave nosilke, družinsko anamnezo, drugih značilnosti žensk  ter tip mutacij. Enako bomo pregledali tudi profilaktične ovariektomije pri tej skupini žensk. Drugo področje bo obsegalo pregled rezultatov druge skupine ukrepov pri nosilkah mutacij, to so pogoste kontrole pri posameznicah, ki se niso odločile za preventivno kirurgijo. Zanimajo nas rezultati teh kontrol tudi v časovni dinamiki, ko se smernice za program kontrolnih preiskav spreminjajo. Rezultati tega raziskovanja bodo omogočili pregled za Slovenijo specifičnega vzorca odločitev žensk ob soočanju z dedno ogroženostjo. Omogočali bo tudi vpogled v morebitne razlike po določenih podskupinah teh žensk in glede na klinične izhode načrtovanje spremenjenih strategij na področju Slovenije v prihodnje. Študij bo potekal na študijskem programu UL Biomedicina, temeljna medicinska smer, mladi raziskovalec pa bo vključen v domače in mednarodne projekte, ki se izvajajo v okviru programske skupine.  Študijsko področje mladega raziskovalca: medicina, onkološka kirurgija, onkološko genetsko svetovanje.

- pri dr. Urška Kamenšek, univ. dipl. biol.: Delo bo potekalo v okviru programske skupine P3-0003 Razvoj in ovrednotenje novih terapij za zdravljenje malignih tumorjev. Skupina se ukvarja s translacijskimi raziskavami na področju raka, predvsem z razvojem antiangiogenih in imunomodulatornih genskih terapij in DNA vakcinacij samih ali v kombinaciji s standardnimi zdravljenji, kot je npr. radioterapija. V raziskavah genske terapije se bo uporabljalo različne vrste plazmidne DNA in različne vrste dostavnih sistemov (elektroporacija ter drugi fizikalni ali biološki načini vnosa v tarčne celice), ki so primerni tudi za uporabo v kliničnih študijah. Mladi raziskovalec se bo tekom usposabljanja spoznal z velikim številom različnih metod od molekularno bioloških do različnih testov na celičnih kulturah rakavih in normalnih celicah, ter živalskih modelov. Poudarek bo na uporabi konfokalne mikroskopije za spremljanje fizioloških procesov in vivo. Študij bo potekal na študijskem programu UL Biomedicina, temeljna medicinska smer, mladi raziskovalec pa bo vključen v domače in mednarodne projekte, ki se izvajajo v okviru programske skupine.  Študijsko področje mladega raziskovalca: biologija, mikrobiologija, biokemija, farmacija, medicina, veterina, biotehnologija ... 

Podrobnejše informacije najdete v priponki.

 

 

© 2019 - Onkološki inštitut Ljubljana
Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava