OI Ljubljana
Eng

Javni razpis za mladega raziskovalca v letu 2022

Obveščamo vas, da je na Zavodu RS za zaposlovanje objavljeno naslednje prosto DM za določen čas:

1x H017002 MLADI RAZISKOVALEC  - M/Ž 
– 1 kandidat pri znanem mentorju doc. dr. Andraž Perhavec, dr. med., znan. sod. doc. dr. Krajc Mateja, dr. med.

Pogoji za zasedbo:
- VII/2. stopnja izobrazbe

Zaposlitev je za določen čas za čas financiranja v skladu s Pravilnikom o postopkih (so)financiranja, ocenjevanja ter spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti. 

Rok za oddajo popolnih vlog je četrtek, 30. 8. 2022. Vloge se pošljejo priporočeno po pošti na naslov: Onkološki inštitut Ljubljana, Kadrovska služba, Zaloška 2, 1000 Ljubljana, lahko pa se oddajo tudi osebno v Kadrovsko službo Onkološkega inštituta do dne 30. 8. 2022, do 14. ure. Nepravočasne vloge bodo z obvestilom zavržene. Vloge z nepravilno označeno ovojnico ne bodo predmet izbire in bodo vrnjene pošiljatelju. 

Vloge morajo prijavitelji dostaviti v zaprti ovojnici  z oznako »NE ODPIRAJ – PRIJAVA« ter z oznako »Javni razpis za mladega raziskovalca v letu 2022, ime in priimek mentorja ter ime in priimek prijavitelja«. 

Podrobnejše informacije najdete v priponki.

 

 

© 2019 - Onkološki inštitut Ljubljana
Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava