OI Ljubljana
Eng

Konstitutiran nov svet OI

V sredo, 4. decembra 2013, je bil s 1. sejo konstituiran nov svet Onkološkega inštituta. Novi člani sveta OI so: Erik Brecelj, Božidar Casar in Anka Deržek kot predstavniki zaposlenih, Mojca Gobec, Nevenka Lekše, Darinka Miklavčič, Dejan Marinčič, Pavel Brglez, Štefka Presker kot predstavniki ustanovitelja, Pika Jazbinšek kot predstavnica ZZZS in Dunja Piškur Kosmač kot predstavnica Mestne občine Ljubljana. Člani so za predsednico sveta izvolili Darinko Miklavčič, za podpredsednika pa Božidarja Casarja. Člani so imenovani za mandatno obdobje štirih let, ki prične teči z dnem konstitutivne seje.

Člani sveta so se na seji seznanili z informacijo o devetmesečnem poslovanju OI. Rezultat poslovanja v obdobju januar-september 2013 je uravnotežen, z minimalnim presežkom prihodkov nad odhodki. Poslovno leto 2013 bo OI predvidoma zaključil z izravnanimi prihodki in odhodki. Člani so se seznanili tudi s poročiloma o realizaciji plana nabav in investicij za leto 2013.


Člani so v nadaljevanju obravnavali dogovor o nadaljevanju delovnega razmerja generalnemu direktorju prim. Janezu Remškarju do zaključka mandata, to je do 1. aprila 2017. Generalni direktor je novembra letos izpolnil pogoje za upokojitev, zato je bilo treba skladno s 188. členom zujfa skleniti dogovor o nadaljevanju delovnega razmerja do poteka mandata. Člani so k temu podali soglasje. 


Člani so se seznanili tudi s potekom sanacije vodovodnega omrežja na OI. Zaradi več odprtih vprašanj glede sanacije vodovoda so se člani dogovorili, da bodo o tej točki dodatno razpravljali na naslednji seji.


Pred časom je OI prejel pobudo civilnih organizacij onkoloških bolnikov za ustanovitev Sveta pacientov OI, ki bi deloval kot posvetovalno telo vodstva. Člani sveta OI so včeraj soglasno pozdravili to pobudo in sprejeli sklep, ki je podlaga, da se na OI lahko začnejo postopki za konstituiranje Sveta pacientov.

 

 

© 2019 - Onkološki inštitut Ljubljana
Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava