OI Ljubljana
Eng

Letošnja zadnja redna seja Sveta OI

Na današnji seji Sveta Onkološkega inštituta Ljubljana (OI) so se člani med drugim seznanili s poročilom o izvedbi delovnega programa skladno z Zakonom o nujnih ukrepih za zagotovitev stabilnosti zdravstvenega sistema (ZNUZSZS), z investicijsko dokumentacijo za nakup PC CT aparata ter nakup linearnega pospeševalnika, s čakalnimi dobami na OI ter s poročilom o delovnih mestih na področju zdravstvene nege.

Analiza in pregled stanja delovnih mest v zdravstveni negi in oskrbi je pokazala, da neenakosti med razporeditvami na delovna mesta, glede na dejansko opravljanje dela na posameznih deloviščih, ni. So pa bile zaznane potrebe po spremembah delovnih mest glede na naloge, ki se opravljajo na posameznih deloviščih, je pojasnila v. d. pomočnice strokovnega direktorja za področje zdravstvene nege Aleksandra Grbić. Potrebno je bilo popraviti oziroma prilagoditi tudi opise del in nalog, pripravili pa so tudi projekcije zaposlovanja kadra v zdravstveni negi in oskrbi glede na število in potrebe, ki jih narekuje zdravstvena obravnava pacientov po letih. Člani so razpravljali tudi o Pravilniku o delovanju in organizaciji zdravstvene nege in oskrbe na OI, ki ga je potrebno sprejeti na podlagi zadnjih dopolnitev Statuta OI. Člani so po razpravi podprli predlog, da se o pravilniku ponovno razpravlja po sprejetju novega Akta o ustanovitvi, sledečih spremembah Statuta OI in Pravilnika o notranji organizaciji.

Poslovanje oz. izvajanje delovnega programa OI skladno z ZNUZSZS poteka večinoma po načrtovanem finančnem planu. Določila Splošnega dogovora so Onkološkemu inštitutu že pred sprejetjem ZNUZSZS omogočala plačevanje zdravstvenih storitev po realizaciji. Izjema so programi akutne bolnišnične obravnave, mobilnega paliativnega tima in cito-patohistoloških preiskav. Pri prvih dveh OI ne dosega načrtovanega plana, vendar pa to nima negativnega vpliva na obvladovanje čakalnih vrst, je pojasnil Petar Duralija, vodja Plansko-analitske službe na OI. Pri cito-patohistoloških preiskavah je OI v septembru presegel pogodbeni plan, tako da je na podlagi 15. člena ZNUZSZS realiziral dodatna sredstva.

Člani so na tokratni seji na podlagi ZNUZSZS izbrali tudi ponudnika za izvedbo storitev notranje revizije za leto 2023 ter izvedbo storitev revizije računovodskih izkazov za leta 2022, 2023 in 2024.  

Strokovna direktorica izr. prof. Irena Oblak je člane seznanila s čakalnimi dobami na OI. Pri onkoloških bolnikih za prvi, kontrolni in konzilijarni onkološki pregled ni nedopustnih čakalnih dob. Pri obravnavah znotraj OI še vedno izstopa čakalna doba na PET CT, ki se je zadnji mesec sicer skrajšala na 20 dni, in sicer na podlagi uvedenih dodatnih terminov za izvajanje posebnega programa za PET-CT. Potrebe po omenjeni preiskavi rastejo, tako da je dolgoročna rešitev čakalnih dob kadrovska, prostorska in strojna širitev, predvsem pridobitev dodatne PET -CT aparature, ki je že načrtovana. Nujna je tudi nacionalna rešitev za zagotovitev več PET CT aparatov in lastna proizvodnja radiofarmakov z nakupom ciklotrona. Glede tega dogovori z UKC Ljubljana in UKC Mariborom ter Ministrstvom za zdravje ter ostalimi deležniki že tečejo, je še pojasnila strokovna direktorica. 

 

 

© 2019 - Onkološki inštitut Ljubljana
Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava