OI Ljubljana
Eng

Ministrstvo za zdravje sporočilo odločitev, da se pogodba za sanacijo vodovoda na OI lahko prične izvajati

V ponedeljek, 17. 3. 2014, je Ministrstvo za zdravje Onkološkemu inštitutu sporočilo svojo odločitev, da se pogodba za sanacijo vodovoda na OI lahko prične izvajati. Po njihovi oceni je pogodba za sanacijo vodovoda ustrezna. Dne 17. 3. 2014 je bila napovedana in izvršena tudi uvedba izvajalca v delo. Temu bo sedaj sledila izdelava podrobnega terminskega načrta sanacije, ki bo bolj natančno opredeljeval izvedbo posameznih odsekov vodovoda. Dela na vodovodnem omrežju OI ne bodo vplivala na nivo strokovne obravnave bolnikov, lahko pa bo prišlo do nekoliko manjšega udobja za bolnike (npr. polna zasedenost bolniških sob ipd).

Generalni direktor OI prim. Janez Remškar, dr. med.,: ''Zavedamo se zahtevnosti sanacije vodovodnega omrežja ob delujoči hiši in tega, da bo potrebna velika angažiranost vseh zaposlenih, da bomo delo organizacijsko prilagodili zahtevam gradnje. Lahko pa rečem, da je OI pripravljen na začetek sanacije vodovodnega omrežja in da se bomo vsi zaposleni po najboljših močeh potrudili, da bodo bolniki kar najmanj občutili potekajoča dela.''

Naj spomnimo, da je OI na podlagi natančnega pregleda pogodbe ugotovil določene nepravilnosti v zvezi z razpisno dokumentacijo in podpisano pogodbo (npr. pogodbi niso bile predložene podizvajalske pogodbe – še do danes ne; eden od podizvajalcev ni izpolnjeval pogojev; členi pogodbe so premalo konkretni in omogočajo sprotno dopolnjevanje pogodbe z aneksi zaradi (ne)potrebnih dodatnih del; slabo definirana odgovornost izvajalca…), zaradi česar je OI zadevo konec lanskega leta predal v obravnavo tožilstvu in o tem obvestil MZ in Svet OI. Generalni direktor OI Janez Remškar in Karl Erjavec, ki je takrat začasno opravljal funkcijo ministra za zdravje, sta se dne 13. 1. 2014 dogovorila, da izbereta neodvisnega pravnega strokovnjaka, ki bo preveril ustreznost pogodbe o sanaciji vodovoda na OI.

V nadaljevanju je OI za pripravo neodvisnega mnenja angažiral odvetniško družbo. MZ je dne 3. 2. 2014 podalo soglasje tej odvetniški družbi k pripravi neodvisnega mnenja. Odvetniška družba je nato neodvisno mnenje tudi izdelala. OI ocenjuje, da je to mnenje potrdilo naše dosedanje sume o neustreznosti pogodbe. MZ se vse do tega tedna do mnenja zunanjega strokovnjaka ni izreklo, kljub večkratnim pozivom OI. Dne 17. 3. 2014 pa je MZ sporočilo, da Ministrstvo za zdravje sprejema pravno mnenje neodvisnega strokovnjaka ter da je pogodba za sanacijo ustrezna, zaradi česar se lahko začne izvajati.

OI je ob tem še vedno mnenja, da pogodba ni ustrezna, kar je potrdilo tudi neodvisno pravno mnenje, vendar odločitev MZ kot investitorja tega projekta spoštujemo in bomo pri projektu kot uporabnik konstruktivno sodelovali.

 

 

© 2019 - Onkološki inštitut Ljubljana
Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava