OI Ljubljana
Eng

Na 11. seji Sveta OI

Na današnji seji Sveta Onkološkega inštituta Ljubljana (OI) so se člani seznanili s polletnim poročilom o delu in poslovanju za leto 2019. Poslovni izid v polletju je pozitiven in pričakuje se, da bo inštitut tudi poslovno leto zaključil z izravnanimi prihodki in odhodki. Ker sredi novembra strokovnemu direktorju OI prof. Kovaču poteče štiriletni mandat, je Svet OI sprejel sklep, da se objavi javni razpis za delovno mesto strokovnega direktorja, ki bo objavljen 27. 9. 2019. 

Člani so razpravljali tudi o inšpekcijskem nadzoru Urada RS za nadzor proračuna v zvezi s porabo sanacijskih sredstev, ki je bil izveden lani julija. V inšpekcijskem postopku je bil izveden nadzor porabe sredstev proračuna RS v višini 3.083.506,00 EUR, ki jih je OI prejel na podlagi Zakona o interventnih ukrepih za zagotovitev finančne stabilnosti javnih zdravstvenih zavodov (ZIUFSZZ) in jih še ni porabil. OI je prejel odločbo, da mora ta sredstva vrniti v proračun, nanjo pa se je že pritožil. Člani so se strinjali, da je potrebno pri pritožbi vztrajati in uporabiti vsa pravna sredstva, da sredstev ne bi bilo potrebno vrniti v državni proračun.
 
OI namreč meni, da je stališče Urada RS za nadzor proračuna nepravilno in v nasprotju z zakonskimi podlagami (ZUIFSZZ), saj je vračilo sanacijskih sredstev na podlagi drugega odstavka 7. člena ZIUFSZZU predvideno le v primeru nenamenske porabe sredstev. Prav tako ZIUFSZZ ne določa roka porabe sanacijskih sredstev in ne določa presečnega datuma zapadlih neplačanih obveznosti, torej ne določa, da bi se sredstva lahko porabilo le za neplačane obveznosti, ki so zapadle že pred 30.11.2017 (ali katerimkoli drugim datumom).

Generalna direktorica Zlata Štiblar Kisić: »Ocenjujemo, da je rok za porabo sanacijskih sredstev še vedno odprt, namen vladnega projekta namreč je, da se sredstva porabijo do konca novembra 2021, ko se projekt sanacije bolnišnic konča. Mi smo že ob sprejetju zakona poudarili, da ob prejemu sanacijskih sredstev nimamo zapadlih neporavnanih obveznosti do dobaviteljev, a so nas kljub temu vključili v sanacijo in nam nakazali nekaj več kot tri milijone, ki smo jih imeli namen porabiti v skladu z zakonom. Denar imamo na posebnem računu, ki bi ga lahko več kot koristno porabili za naše bolnike. Če pa bi ga morali sedaj vrniti v proračun, pa bi to pomenil velik manjko za izboljšanje kvalitete onkološke obravnave.« 

Člani so se seznanili tudi s predlogom pravilnika o knjiženju in razporejanju prihodkov in stroškov/odhodkov po stroškovnih mestih in po dejavnostih.

Točko o potrjevanju poročila sanacijske uprave OI o izvedbi sanacijskega programa so člani prestavili na naslednjo sejo.
 

 

 

© 2019 - Onkološki inštitut Ljubljana
Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava