OI Ljubljana
Eng

Na OI poteka mednarodni tečaj za koderje v registrih raka

Včeraj se je pričel tridnevni mednarodni tečaj za koderje v registrih raka ‘Principles and Practice of Cancer Registration Course', ki bo potekal od 20. do 22. 11. 2019 v organizaciji Registra raka RS na Onkološkem inštitutu Ljubljana (OI), skupaj z Mednarodno agencijo za raziskave raka (IARC) in Skupnim raziskovalnim središčem Evropske komisije (GD JRC) v Hotelu City v Ljubljani.

Cilj tečaja je izmenjava temeljnih znanj, potrebnih za razvoj registrov raka, udeležencem pa bo prikazana tudi podrobna metodologija kodiranja za več specifičnih mest za raka. Program je oblikovan tako, da bodo znanja lahko pridobili tako novoustanovljeni registri raka kot tisti, ki se ponovno vzpostavljajo, kot so npr. registri raka v nekaterih republikah bivše skupne države, in registri, ki so v fazi vzpostavljanja, prav tako pa je tečaj namenjen novim koderjem, ki šele začenjajo z delovanjem v obstoječih registrih raka. Na tečaju sodeluje 63 udeležencev iz 18 držav, večinoma iz držav Jugovzhodne Evrope.

Prvi dan tečaja je bil namenjen predstavitvi načrtovanja in razvoja registrov raka za Jugovzhodno Evropo. Udeležence sta najprej pozdravila vodja Epidemiologije in registra raka na OI izr. prof. dr. Vesna Zadnik, dr. med., ki je sicer ena od dveh evropskih predstavnikov v mednarodni organizaciji registrov raka (IACR), ki povezuje preko 350 registrov raka iz celega sveta, ter izr. prof. dr. Viljem Kovač, dr. med., strokovni direktor OI. V nadaljevanju je dr. Ariana Znaor iz IARC predstavila pomen obvladovanja raka na svetovnem nivoju in vlogo IARC pri tem, dr. Mario Šekerija iz Evropske mreže registrov raka (ENCR) pa je predstavil stanje na področju prijavljanja rakavih bolezni v Evropi. 

Oba tuja predavatelja sta kot ključno sporočilo izpostavila pomen kakovostnih populacijskih registrov raka, kakršen je slovenski Register raka, ki so s kakovostnimi podatki o bremenu raka v državi izhodiščna točka za pripravo nacionalnih programov obvladovanja raka.
Izpostavila sta tudi pomen takšnih tečajev, ki z izobraževanjem strokovnjakov prispevajo k temu, da imajo vsi registri raka po svetu enotno metodologijo, kar omogoča združevanje podatkov in s tem tudi primerjanje.

S popoldanskim delom v skupinah so se udeleženci seznanili z izzivi in možnimi rešitvami za prijavo rakavih bolezni v državah jugovzhodne Evrope in s podporo IARC in ENCR pri tem. Drugi in tretji dan tečaja pa bosta namenjena teoretičnemu in praktičnemu učenju, kako pravilno kodirati posamezne vrste raka.

Po svetu pod okriljem IARCA sicer od leta 2011 deluje 5 t. i. regijskih hubov oz. stičišč, ki nudijo podporo lokalnim strokovnjakom z različnimi oblikami izobraževanj o tem, kako vzpostaviti register raka, kako postaviti in vzdrževati kakovost dela in podatkov, kako vzpostaviti sodelovanje z s političnimi in drugimi pomembnimi odločevalci za podporo delu registrov in uporabi njihovih podatkov. V Evropi takšnega huba ni, se pa naš Register raka na OI s 70-letno tradicijo kakovostnega populacijskega registra – ki jo bo obeležil prihodnje leto – vzpostavlja kot referenčni in učni center za jugovzhodno in tudi vzhodnoevropsko regijo. Predvsem države iz balkanske regije izražajo potrebo po znanju za delo registrov raka in se obračajo na naš register, med drugim Makedonija, Črna Gora, Bosna in Hercegovina, kar je bil tudi eden od razlogov za organizacijo tokratnega tečaja na Onkološkem inštitutu v Ljubljani.

 

 

© 2019 - Onkološki inštitut Ljubljana
Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava