OI Ljubljana
Eng

Na Onkološkem inštitutu Ljubljana uspešno izvedena Slovenska nacionalna presečna raziskava bolnišničnih okužb (SNPRBO)

V vseh slovenskih bolnišnicah za akutno oskrbo poteka od 3. do 21. oktobra 2011 Slovenska nacionalna presečna raziskava bolnišničnih okužb (SNPRBO), s katero se pričenja projekt vzpostavljanja slovenske nacionalne mreže za epidemiološko spremljanje bolnišničnih okužb (MESBO). Raziskava se izvaja na pobudo in priporočilo Sveta EU za vzpostavitev nacionalnih sistemov epidemiološkega spremljanja okužb, povezanih z zdravljenjem in varnostjo pacientov. Koordinator raziskave v EU je Evropski center za preprečevanje in obvladovanje bolezni (European Centre for Disease Prevention and Control, ECDC) s sedežem v Stockholmu. V Sloveniji raziskavo koordinira Center za nalezljive bolezni na Inštitutu za varovanje zdravja RS.

SNPRBO je del evropske presečne raziskave bolnišničnih okužb in uporabe protimikrobnih zdravil v bolnišnicah za akutno oskrbo v državah članicah EU. Na Onkološkem inštitutu Ljubljana je SNPRBO potekala od 11. do 14. oktobra 2011. Za potrebe raziskave so podatke zbirali anketarji Vida Stržinar, Ksenija Mahkovic Hergouth, Milena Kerin Povšič, Danijela Golo in Darija Musič. Pri zajemanju podatkov so bili v veliko pomoč sodelavci, ki paciente zdravijo in negujejo na bolnišničnih oddelkih, in infektologinja Mojca Rajter z Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana, ki je skrbno spremljala potek raziskave in pomagala s strokovnimi nasveti. Vsem sodelujočim kolegicam in kolegom gre iskrena zahvala za opravljeno delo in napore, ki so bili vloženi v raziskavo. Prvi rezultati SNPRBO bodo znani in objavljeni marca 2012.

Bolnišnične okužbe predstavljajo velik javnozdravstveni problem. Cilj SNPRBO je oceniti breme (incidenco, prevalenco) bolnišničnih okužb po posameznih bolnišnicah, oddelkih, skupinah bolnikov in specialnostih, opredeliti povzročitelje bolnišničnih okužb, dejavnike tveganja za njihov nastanek in delež bolnikov, koloniziranih z mikroorganizmi, večkratno odpornimi na protimikrobna zdravila, ter oceniti strukturne in procesne kazalnike glede preprečevanja bolnišničnih okužb na ravni posameznih bolnišnic.

Rezultati SNPRBO bodo omogočili oceno problema in spremljanje trendov bolnišničnih okužb s standardiziranimi metodami, ocenjevanje kakovosti zdravstvene oskrbe, določanje javnozdravstvenih prioritet in ocenjevanje učinkovitosti lokalnih, regionalnih in evropskih strategij in politik na tem področju. Namenjeni bodo tudi iskanju standardiziranih orodij za izboljšanje kakovosti preprečevanja in obvladovanja bolnišničnih okužb ter dvigu ozaveščenosti o problemu bolnišničnih okužb.

 

 

© 2019 - Onkološki inštitut Ljubljana
Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava