OI Ljubljana
Eng

Na seji seznanitev z revizorjevim poročilom

Na 6. seji Sveta OI so se člani seznanili z revizorjevim poročilom o ugotovitvah v zvezi z namensko porabo javnih sredstev, prejetih zaradi zagotavljanja finančne stabilnosti javnih zdravstvenih zavodov. Revizija namenske porabe teh sredstev v višini nekaj več kot tri milijone evrov je pokazala, da je inštitut s sredstvi ravnal skladno z zakonodajo. Zakon o interventnih ukrepih za zagotovitev finančne stabilnosti javnih zdravstvenih zavodov je izvedbo revizije naložil vsem prejemnikom sredstev. Inštitut je revizijsko poročilo že poslal ministrstvu za zdravje in sanacijskemu odboru.

Onkološki inštitut je sredstva prejel v enkratnem znesku v višini 3.083.506 evrov. Od tega je okoli 1,3 milijona evrov namenil za pokritje zapadlih neporavnanih obveznosti do dobaviteljev za dobavljeno blago in opravljene storitve, ki izhajajo iz naslova opravljanja javne službe. Nekaj več kot 1,7 milijona evrov ostaja na računu inštituta za primer novih zapadlih neporavnanih obveznosti.

Revizija je pokazala, da je onkološki inštitut pravilno izpolnil vlogo za pokrivanje presežkov odhodkov nad prihodki iz preteklih let na podlagi zakona o interventnih ukrepih za zagotovitev finančne stabilnosti javnih zdravstvenih zavodov. Prav tako je revizija potrdila, da je inštitut ob koncu leta 2016 izkazoval presežek odhodkov nad prihodki.
 

 

 

© 2019 - Onkološki inštitut Ljubljana
Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava