OI Ljubljana
Eng

Nov delovni čas specialističnih ambulant na Onkološkem inštitutu Ljubljana

S 3. majem 2010 smo na Onkološkem inštitutu Ljubljana pričeli s spremenjenim urnikom specialističnih ambulant. Namen teh sprememb je omogočiti onkološkim bolnikom varnejšo, hitrejšo in dostojnejšo obravnavo. Spremembe uvajamo po večmesečnih pripravah, v katerih so sodelovali vodje vseh kliničnih in diagnostičnih enot ter služba za informatiko, in so nadaljevanje lansko leto pričetih ukrepov za izboljšanje dela ambulant. Z novim urnikom povečujemo skupno število ur delovanja ambulant ter del pregledov premikamo v popoldanske ure.
 
Za spremembe v delovanju ambulant smo se odločili zaradi neustreznih razmer za onkološke bolnike v naših ambulantah, s katerimi se soočamo že dalj časa. Največja problema sta preveliko število bolnikov, ki jih obravnavamo, ter koncentracija bolnikov v dopoldanskem času. Že v lanskem letu smo za izboljšanje dela v ambulantah izvedli nekaj ukrepov, med drugim smo sprejeli pravila napotitve na OIL iz drugih ustanov, postavili smo vodjo ambulant, izdelali smo klinično pot triažiranja nenaročenih bolnikov v ambulantah, uredili smo parkiranje reševalcev. Lansko leto smo pričeli tudi z reorganizacijo delovnika ambulant, katere rezultat je letos sprejeti spremenjeni urnik ambulant. Z njim povečujemo skupno število ur delovanja ambulant ter del pregledov premikamo v popoldanske ure, kar je nenazadnje tudi naša zakonska obveza. Postopoma bodo zato tudi ambulante enakomerneje obremenjene. Z omenjenimi ukrepi želimo med drugim omogočiti bolnikom več časa za obravnavo.

Zaradi uvedenih sprememb ne bomo odklonili nobenega bolnika, ki potrebuje obravnavo na Onkološkem inštitutu Ljubljana. Potek dela v ambulantah bomo skrbno spremljali in po potrebi uvedli prilagoditve. Zavedamo se, da bo nov urnik ambulant zahteval določene prilagoditve bolnikov in zaposlenih, a samo na ta način lahko sploh še oskrbimo vse naše bolnike, ki jim je ta reorganizacija v prvi vrsti tudi namenjena.

Kljub tem spremembam na OIL ocenjujemo, da bo število bolnikov v ambulantah še vedno močno presegalo priporočeno število. Poročila zadnjih let namreč kažejo stalno rast števila pregledov v ambulantah, kljub drugačnim ciljem. Dolgoročna rešitev zniževanja števila pregledov v ambulantah na Onkološkem inštitut Ljubljana bo zato možna le v preusmeritvi dela bolnikov (del standardnih zdravljenj in nadzor bolnikov po končanem zdravljenju) v druge ustanove na primarnem in sekundarnem nivoju, skladno z Državnim programom obvladovanja raka, ki ga je marca letos prejela Vlada RS. Pri tem pričakujemo tudi podporo s strani Ministrstva za zdravje in ZZZS.

 

 

© 2019 - Onkološki inštitut Ljubljana
Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava