OI Ljubljana
Eng

Nova publikacija Spoprijemanje z rakom dojk: napotki za obvladovanje duševne stiske

Septembra je v okviru raziskave OREH (O=onkološka, REH=rehabilitacija) izšla publikacija, ki bolnicam z rakom dojk na enem mestu ponuja osnovne informacije in napotke za obvladovanje duševne stiske ob diagnozi. Nosilec pilotne raziskave o celostni rehabilitaciji onkoloških bolnic z rakom dojk OREH, ki poteka med leti 2019 in 2022, je Onkološki inštitut Ljubljana. V raziskavi, ki je plod večletnih prizadevanj za vzpostavitev celostne rehabilitacije onkoloških bolnikov, sodelujejo številne partnerske organizacije po Sloveniji.  

Celostna rehabilitacija vključuje aktivne postopke, s katerimi se onkološkim bolnikom omogoči najboljše telesno, duševno in socialno delovanje od diagnoze dalje. Zajema medicinsko, psihološko, socialno in poklicno rehabilitacijo. Pilotna raziskava OREH, ki je usmerjena k večji kakovosti življenja bolnic z rakom dojk, bo v pomoč pri vzpostavitvi celostne rehabilitacije za vse onkološke bolnike v Sloveniji. 

Bolnice z rakom dojk, ki so vključene v pilotno raziskavo OREH, so v rednem stiku s koordinatorko celostne rehabilitacije. To je medicinska sestra, ki pri bolnicah z rakom dojk preverja, s kakšnimi težavami se soočajo. Do sedaj je bilo v raziskavo, ki poteka na osnovi strokovnih smernic in klinične poti, vključenih več kot 570 bolnic, od tega je več kot 270 bolnic v interventni skupini.  

Vodja raziskave OREH prof. dr. Nikola Bešić, dr. med.: »Dokumentacijo vseh bolnic iz interventne skupine predstavimo na multidisciplinarnem konziliju OREH. V raziskavi OREH sprašujemo bolnice o različnih težavah, ki vplivajo na kvaliteto življenja. Gre za psihološki sklop težav, težave na področju zdravega načina življenja, prehrane, pomanjkanja ženskih hormonov, delovanja srca, gibljivosti in funkcionalnosti ramenskega sklepa, limfedema, bolečine in izgube las. Bolnicam pomagamo tudi pri poklicni rehabilitaciji. Zelo smo zadovoljni, da smo v okviru raziskave OREH lahko izdali tudi publikacijo Spoprijemanje z rakom.« 

Mag. Andreja C. Škufca Smrdel, univ. dipl. psih., spec. klin. psihologije z Oddelka za psihoonkologijo na OI: »Rak dojke pomembno poseže v življenje bolnic in njihovih družin; da se zmorejo ustrezno odzvati na diagnozo ter zdravljenje, se sprožijo tudi procesi spoprijemanja z aktualno stresno situacijo. Veliko bolnic se zmore ustrezno prilagoditi – s pomočjo lastnih virov za spoprijemanje, ob podpori najbližjih, ob podpori zdravstvenega osebja. Na Oddelek za psihoonkologijo na Onkološkem inštitutu pridejo po pomoč tisti, ki imajo ob tem spoprijemanju več težav in večjo stisko. Sodelavke na oddelku že leta sodelujemo pri pripravi psihoedukativnih in izobraževalnih vsebin za bolnice, z namenom podpore procesom spoprijemanja. Večinoma so bile publikacije, namenjene bolnikom, doslej izdane preko društev bolnikov, tokratna publikacija je izšla v okviru projekta OREH. Tako je proces spoprijemanja in obravnava duševne stiske tudi preko publikacij za bolnice umeščena v proces zdravljenja ter celostne obravnave bolnic z rakom dojk na naši instituciji.«

Publikacija Spoprijemanje z rakom dojk: Napotki za obvladovanje duševne stiske  

Spletno mesto raziskave OREH: www.onko-i.si/oreh 

 

 

© 2019 - Onkološki inštitut Ljubljana
Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava