OI Ljubljana
Eng

Objavljen razpis za generalnega direktorja OI

Svet Onkološkega inštituta Ljubljana (OI) na podlagi 15. člena Statuta javnega zdravstvenega zavoda Onkološki inštitut Ljubljana (v nadaljevanju: statut) razpisuje delovno mesto:

GENERALNI DIREKTOR (m/ž) za mandatno obdobje štirih let: 

V skladu s 16. členom statuta mora kandidat za generalnega direktorja OI izpolnjevati naslednje pogoje:
-    ima izobrazbo, pridobljeno po študijskih programih za pridobitev izobrazbe druge stopnje oziroma raven izobrazbe, ki v skladu z zakonom ustreza izobrazbi druge stopnje,
-    najmanj pet let delovnih izkušenj na primerljivih delovnih mestih s področja vodenja in upravljanja,
-    znanje tujega jezika.

K prijavi z življenjepisom mora kandidat za generalnega direktorja priložiti program dela in razvoja OI.

Mandat generalnega direktorja OI je štiri (4) leta, po preteku te dobe je lahko ponovno imenovan. Kandidati bodo o izbiri obveščeni v 30 (tridesetih) dneh od izbire.

Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev je potrebno oddati najkasneje do 26. 9. 2022 na naslov: Onkološki inštitut Ljubljana, Kadrovska služba, Zaloška 2, 1000 Ljubljana,  s pripisom »Razpis za generalnega direktorja – NE ODPIRAJ«.

 

 

© 2019 - Onkološki inštitut Ljubljana
Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava