OI Ljubljana
Eng

Oddelek za citopatologijo OI praznuje 60 let

Oddelek za citopatologijo na Onkološkem inštitutu Ljubljana letos praznuje 60. obletnico delovanja. Citološka preiskava, pri kateri opredelimo bolezenski proces z mikroskopskim pregledom celic, ima danes pomembno mesto v onkologiji pri hitri diagnostiki raka in tudi njegovih predstopenj. Letno na oddelku pregledajo okoli 10.000 vzorcev aspiracijskih biopsij ter približno 30.000 t.i. eksfoliativnih vzorcev, kar OI uvršča med bolnišnice z najbolje vpeljano citopatologijo v svetu. Obeležitev jubileja je združena z Memorialnim sestankom prof. Janeza Plečnika, ki je letos posvečen vlogi citopatologije v sodobni diagnostiki tumorjev in bo potekal 6. in 7. decembra 2012 na Medicinski fakulteti UL.

Vloga citopatologa pri obravnavi onkološkega bolnika
Citološka preiskava, pri kateri opredelimo bolezenski proces z mikroskopskim pregledom celic, ima pomembno mesto v onkologiji pri hitri diagnostiki raka in tudi njegovih predstopenj. Citopatolog postavlja diagnozo in lahko določi tudi nekatere napovedne dejavnike izida bolezni. Z razvojem novih tarčnih zdravil postaja vse bolj pomembno tudi določanje tarč, ki napovedo učinkovitost delovanja teh zdravil. Citopatologija pa ima tudi preventivno vlogo – pregled brisa materničnega vratu (test PAP) se uporablja kot presejalni test za zgodnje odkrivanje predrakavih sprememb in raka na materničnem vratu, kar v Sloveniji poteka v okviru državnega programa ZORA.

Citopatologija
Citopatologija je ena od diagnostičnih vej medicine, pri kateri opredelimo bolezenski proces z mikroskopskim pregledom celičnega vzorca. Celice za analizo lahko pridobimo na dva načina. Pri prvem pregledujemo celice, ki se spontano odluščijo s površin telesnih votlin (eksfoliativna citologija) in so prisotne v urinu, možganski tekočini, v izlivih v prsni in trebušni votlini ter v osrčniku, ali jih postrgamo s površinskih sprememb na koži ali sluznicah (na primer: brisi materničnega vratu). Pri drugem načinu pa z metodo aspiracijske biopsije s tanko iglo (ABTI) celice izrežemo iz sprememb v različnih organih. 

Razvoj citopatologije na OI
Na Onkološkem inštitutu je citološko diagnostiko leta 1951 uvedla prof. dr. Božena Ravnihar, dolgoletna direktorica OI, metoda pa je v praksi zaživela leto kasneje. Citopatologija je na OIL doživela razcvet po letu 1959, ko je vodja citološkega laboratorija postala prof. dr. Marija Us Krašovec. Prof. Us Krašovec je uvedla aspiracijsko biopsijo s tanko iglo (ABTI) in številne druge dopolnilne metode, zaradi česar je leta 2005 dobila Maurice Goldblattovo priznanje, ki je najvišje priznanje Mednarodne akademije za citologijo. Citološki laboratorij se je z leti razvil v Oddelek za citopatologijo in bil dolga leta edini center za ABTI v Sloveniji, glede na število vzorcev ABTI pa je še vedno eden največjih citoloških laboratorijev v Evropi. Z leti so zaposleni na oddelku izpopolnili imunocitokemijo in pretočno citometrijo, dve moderni in danes nepogrešljivi dopolnilni metodi, ki omogočata natančnejšo opredelitev bolezni ter tudi določanje nekaterih napovednih dejavnikov odgovora na zdravljenje ter napovednih dejavnikov izida bolezni. 

Raziskovanje in pedagoško delo
Zaposleni na oddelku so bili ves čas udeleženi tudi v raziskovalnem delu in v izobraževanju dodiplomskega in podiplomskega študija. V zadnjih letih oddelek vodi izobraževanje presejalcev brisov materničnega vratu za potrebe cele države.

 

 

© 2019 - Onkološki inštitut Ljubljana
Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava