OI Ljubljana
Eng

Oddelek za patologijo Onkološkega inštituta Ljubljana v 70 letih delovanja pomembno prispeval k razvoju diagnostike raka

Ljubljana, 17. 10. 2023 - Oddelek za patologijo na Onkološkem inštitutu Ljubljana (OI) letos praznuje 70 let delovanja. Visoki jubilej so te dni obeležili s strokovno prireditvijo, ki je bila posvečena izzivom v diagnostiki bolezenskih sprememb v dojkah. Na njej je z vabljenim predavanjem sodeloval tudi priznani madžarski strokovnjak prof. dr. Gabor Cserni, dr. med., iz regijske univerzitetne bolnišnice Bacs-Kiskun, poučuje pa tudi na univerzi v Segedinu. Obravnava ter zdravljenje večine bolnikov z rakom je odvisna od patohistološke diagnoze in določitve karakteristik določene rakave bolezni, saj na njej temelji odločitev o najprimernejšem zdravljenju. Danes s spreminjajočim se pristopom v diagnostiki in zdravljenju bolnikov z rakom delo patologov postaja še pomembnejše, obsežnejše in zahtevnejše. 

Oddelek za patologijo OI je vodilni na področju diagnostike raka v Sloveniji, saj zagotavlja visoko strokovno patohistološko in obdukcijsko dejavnost. Ekipa 35 zaposlenih dnevno naredi od 600 do 800 obdelav tkivnih vzorcev, njihovo strokovno in raziskovalno delo pa je usmerjeno predvsem v področja tumorjev dojke, prebavil, ščitnice, krvotvornih in limfatičnih tkiv ter tumorje mehkih tkiv in kosti. Je tudi edini oddelek v državi, ki opravlja patohistološko preiskavo kostnega mozga. 

Oddelek za patologijo OI je nacionalnega pomena, saj na nekaterih področjih opravlja patohistološko dejavnost za druge zdravstvene ustanove v Sloveniji, svetuje patologom iz slovenskih bolnišnic in skrbi za njihov strokovni razvoj, zlasti z organizacijo t. i. slide seminarjev s praktičnimi primeri pregledov vzorcev tkiv, ki predstavljajo pomembno obliko kontinuiranega podiplomskega izobraževanja slovenskih patologov in ki se jih udeležujejo tudi patologi iz sosednjih držav, pa tudi strokovnjaki drugih profilov.

Prve patohistološke preiskave tumorskih vzorcev bolnikov je že leta 1952 začela opravljati dr. Božena Ravnihar, takratna vodja laboratorijev na OI. Število biopsijskih vzorcev je iz leta v leto naraščalo; tako so leta 1992 na oddelku opravili 4347 biopsij in 122 obdukcij. Pomemben mejnik tako za patološko dejavnost na OI kot v celotni Sloveniji pa je bilo leto 1994, ko so strokovnjaki z Oddelka za patologijo OI izdali prva slovenska priporočila za standardizirano patološko poročilo. Oddelek  redno sodeluje v več shemah zunanje kontrole kakovosti, kjer prejemajo odlične ocene za izbrane preiskave, in se vključuje v raziskovalno delo v sklopu lastnih in mednarodnih študij.

V 70 letih delovanja je Oddelek za patologijo postal priznan oddelek, ki prispeva k pomembnim premikom na področju diagnostike raka. Vodja Oddelka za patologijo Andreja Klevišar Ivančič, dr. med., je izpostavila, da si bodo še naprej prizadevali za razvoj patološke stroke in zagotavljali bolnikom hitro ter zanesljivo diagnostiko malignih in benignih tumorjev.
 

Vodja Oddelka za patologijo Andreja Klevišar Ivančič, dr. med.

Goste je pozdravil tudi generalni direktor OI Andraž Jakelj.

Vabljeno predavanje priznanega madžarskega strokovnjaka prof. dr. Gaborja Csernija.

Obletnice so se udeležili tudi dr. Janez Lamovec, prof. Rastko Golouh in dr. Janez Jančar.

Udeleženci so lahko sodelovali v slide seminarju s praktičnimi primeri pregledov vzorcev tkiv.

 

 

© 2019 - Onkološki inštitut Ljubljana
Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava